O nás

Poslání

Posláním Služeb určených pěstounským rodinám (dále jen SUPR) je hájit nejlepší zájem dítěte a spoluvytvářet podmínky pro zdravý vývoj dětí, které nemohou vyrůstat ve své vlastní rodině.

Cíle

Cílem služeb je podporovat pěstouny a děti vyrůstající v náhradní rodinné péči po celou dobu jejího trvání prostřednictvím doprovázení, setkávání, vzdělávání a zajištění další potřebné odborné pomoci.

Komu jsou služby určeny (cílové skupiny)

 • děti v pěstounské péči, děti v pěstounské péči na přechodnou dobu, děti v poručnické péči a vlastní děti pěstounů
 • děti do 18 let, které se na CRSP obrátí s prosbou o pomoc
 • osoby pečující a osoby v evidenci (dále jen pěstouni) s trvalým bydlištěm v Jihomoravském kraji a v kraji Vysočina
 • žadatelé o náhradní rodinnou péči

Proč uzavřít dohodu s námi?

 • Malý počet pěstounských rodin na jednoho klíčového pracovníka (max. 18) Budeme tu pro vás v jakékoliv situaci v časech dobrých i méně dobrých. V případě potřeby vám pomůžeme najít vhodné řešení a nabídneme účinnou pomoc.
 • Zajistíme vám vzdělávání podle vašich potřeb a časových možností.
 • Budou se vám věnovat odborní klíčoví pracovníci, kteří podléhají pravidelné supervizi a metodickému vedení.

V případě zájmu o uzavření dohody o výkonu pěstounské péče s naší organizací vyplňte, prosím formulář Mám zájem o spolupráci. V nejbližší době vás budeme kontaktovat.

Pokud nejste stále rozhodnuti a máte zájem o více informací, můžete využít některý z kontaktů. Velmi rádi se vám budeme věnovat a zodpovíme všechny vaše dotazy, ať už telefonické nebo při osobním setkání. 

Kdy vás budeme muset odmítnout

 • V případě, že zájemce o služby má bydliště v jiném kraji, než na který se vztahuje působnost pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí CRSP. V současné době máme pověření pro Jihomoravský kraj a kraj Vysočina.  
 • V případě, že kapacita služby je naplněna, tzn. CRSP má již naplněnou kapacitu pro uzavírání dohod. Pokud i přes to zájem zájemce trvá, je zařazen do pořadníku a o uvolnění kapacity je neprodleně informován.

Aktuálně máme volnou kapacitu, zájemci se na nás mohou obracet. 

Zásady činnosti

 • Zájem dítěte je pro nás na prvním místě
 • Respektujeme základní práva a svobody
 • Zajišťujeme bezpečné prostředí
 • Jednáme s klientem jako s rovnocenným partnerem
 • Jsme vázáni mlčenlivostí a postupujeme v souladu s Etickým kodexem CRSP
 • Podporujeme začlenění dětí do přirozeného sociálního prostředí
 • Podporujeme kontakty dítěte s jeho původní rodinou