Služby určené pěstounským rodinám

Pozvánka na seminář pro pěstouny

Milí pěstouni,
dovolujeme si vás pozvat na vzdělávací seminář pro pěstouny zaměřený na téma:

“Sexualita a jak k ní přistupovat u dětí a dospívajících v pěstounské péči”

Seminář se bude konat 11. 06. 2022 (sobota), v čase 09:00-18:00, na Biskupské 7, v Brně. 

Rozsah vzdělávání: 8 hodin.


Anotace semináře:

“Sexualita a jak k ní přistupovat u dětí a dospívajících v PP.“ Na semináři se budeme podrobněji zabývat tím, jak a kdy hovořit s dětmi o sexu, milování, proměnách a potřebách těla. Také o čem přesně s dětmi hovořit, jak reagovat na jejich sexuální chování nebo jak regulovat a vysvětlovat pornografii a další rizikové jevy současné společnosti.” 

Seminář povede zkušená lektorka Mgr. Michaela Trávníčková, studovala sociální a speciální pedagogiku na Masarykově univerzitě, spoluzakladatelka organizace Děti patří domů z. s., sociální pracovnice Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí.

Pokud Vás nabídka zaujala, prosíme o přihlášení na email  michaela.vetiskova@crsp.cz nebo na telefon +420 739 484 840 do 06.06. 2022 včetně.

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)