Služby určené pěstounským rodinám
kontakt-deti-v-pestounske-peci-s-rodici-ve-vykonu-trestu

Seminář Kontakt dětí v pěstounské péči s rodiči ve výkonu trestu

Milí pěstouni, dovolujeme si vás pozvat na vzdělávací seminář pro pěstouny zaměřený na téma Kontakt dětí v pěstounské péči s rodiči ve výkonu trestu odnětí svobody.

Rozsah vzdělávání: 4 hodiny.

Cena:

  • klienti CRSP – zdarma
  • ostatní – 800 Kč (200 Kč/hod.)
kontakt-deti-v-pestounske-peci-s-rodici-ve-vykonu-trestu

7. 12. 2022

15.00–19.00 hod.

Biskupská 7, Brno

Kontakt dětí v pěstounské péči s rodiči ve výkonu trestu odnětí svobody

Hlavním pojmem, který bude pojítkem celého semináře, je VZTAH mezi rodičem a dítětem, jak ho utvářet a jak ho udržet během výkonu trestu.

Seminář povedou zkušené lektorky ze společnosti Podané ruce o.p.s. Sylva Klašková a Lidija Pilat.

Přihlášení:

Michaela Vetišková
michaela.vetiskova@crsp.cz
+420 739 484 840

Přihlaste se prosím nejpozději do pondělí 5. 12. 2022 včetně.

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)