Kontakt

Základní časová dostupnost služby

Po–Čt 9.00–14.00 hod.

Mimo čas dostupnosti nemusí být klíčová pracovnice k zastižení, můžete využít kontakt do kanceláře 518 328 817 nebo na recepci.

Kontakty na pracovnice ve Službách určených pěstounským rodinám

Miriam Pallová, DiS.

 • vedoucí Služeb určených pěstounským rodinám,
  klíčová pracovnice
 • miriam.pallova@crsp.cz
 • 518 328 817 (kancelář)
 • +420 / 603 566 008

Mgr. Eliška Vašáková

 • klíčová pracovnice, koordinátorka klubových setkání a seminářů pro pěstouny
 • eliska.vasakova@crsp.cz
 • 518 328 817 (kancelář)
 • +420 / 604 229 769

Bc. Marcela Nováková

 • klíčová pracovnice, koordinátorka víkendových pobytů pro pěstouny a e-learningového vzdělávání
 • marcela.novakova@crsp.cz
 • 518 328 817 (kancelář)
 • +420 / 739 484 840

Mgr. Zdeňka Rohrerová

 • klíčová pracovnice, doprovázení pěstounů na přechodnou dobu
 • zdenka.rohrerova@crsp.cz
 • 518 328 817 (kancelář)
 • +420 / 733 622 842

Centrum pro rodinu a sociální péči​

Recepce
tel.: +420 / 542 217 464
e-mail: info@crsp.cz

Otevírací doba
pondělí–čtvrtek 9.00–18.00 hod.
pátek 9.00–13.00 hod.

Adresa
Biskupská 280/7, 602 00 Brno

Více informací
www.crsp.cz |  crspbrno

Identifikační číslo organizace

IČO: 44991584  •  DIČ: CZ44991584

Právní forma

církevní právnická osoba, registrovaná v rejstříku evidovaných právnických osob, vedeném Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 3/2002 Sb. pod reg.č.: 8/1-07-707/1998, za kterou jedná paní Marcela Ondrůjová, ředitelka

Bankovní spojení

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 2111465192 / 2700

číslo účtu (EUR): 2111943203 / 2700