Pro zájemce

 • Zaujalo vás téma pěstounské péče?
 • Chtěli byste se stát pěstouny a nabídnout dětem, které nemohou vyrůstat ve své rodině bezpečný domov?

Centrum pro rodinu a sociální péči vám může poskytnout informace nejen o procesu zprostředkování pěstounské péče, ale také nabídnout doprovázení v průběhu péče o svěřené dítě.

Jak probíhá proces zprostředkování náhradní rodinné péče?

 1. Zájemce podá žádost o zprostředkování pěstounské péče u sociální pracovnice oddělení náhradní rodinné péče obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
 2. Sociální pracovnice shromáždí podklady pro zprostředkování a založí spisovou dokumentaci o zájemci, kterou později postoupí se svým vyjádřením krajskému úřadu.
 3. Krajský úřad zajistí zájemcům psychologické vyšetření, posouzení žádosti posudkovým lékařem a účast na odborné přípravě k přijetí dítěte do rodiny.
 4. Na základě závěrů z odborného posouzení krajský úřad zařadí zájemce do své evidence pro účely zprostředkování pěstounské péče.
 5. Krajský úřad vede také evidenci dětí, pro které se hledá nová náhradní rodina. Výběr rodiny pro konkrétní dítě závisí na potřebách tohoto dítěte a schopnosti zájemců tyto potřeby naplnit.
 6. Vybraní zájemci jsou krajským úřadem podrobně seznámeni s dokumentací dítěte a následně je jim zprostředkováván osobní kontakt s dítětem do konečného převzetí do péče.
Další informace

Více o zprostředkování náhradní rodinné péče můžete nalézt na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky: www.mpsv.cz

Kontakt

V případě dotazů kontaktujte vedoucí Služeb určených pěstounským rodinám:

Od 22. 11. 2021 je třeba k účasti na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) doložit bezinfekčnost O-N:

•  očkovací certifikát nebo
•  potvrzení o prodělané nemoci nebo
•  při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
•  žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Překážka vzniká na straně účastníka, nelze tedy uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

 1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
 2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
 3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)