Služby určené pěstounským rodinám

Pro zájemce

 • Zaujalo vás téma pěstounské péče?
 • Chtěli byste se stát pěstouny a nabídnout dětem, které nemohou vyrůstat ve své rodině bezpečný domov?

Centrum pro rodinu a sociální péči vám může poskytnout informace nejen o procesu zprostředkování pěstounské péče, ale také nabídnout doprovázení v průběhu péče o svěřené dítě.

Jak probíhá proces zprostředkování náhradní rodinné péče?

 1. Zájemce podá žádost o zprostředkování pěstounské péče u sociální pracovnice oddělení náhradní rodinné péče obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
 2. Sociální pracovnice shromáždí podklady pro zprostředkování a založí spisovou dokumentaci o zájemci, kterou později postoupí se svým vyjádřením krajskému úřadu.
 3. Krajský úřad zajistí zájemcům psychologické vyšetření, posouzení žádosti posudkovým lékařem a účast na odborné přípravě k přijetí dítěte do rodiny.
 4. Na základě závěrů z odborného posouzení krajský úřad zařadí zájemce do své evidence pro účely zprostředkování pěstounské péče.
 5. Krajský úřad vede také evidenci dětí, pro které se hledá nová náhradní rodina. Výběr rodiny pro konkrétní dítě závisí na potřebách tohoto dítěte a schopnosti zájemců tyto potřeby naplnit.
 6. Vybraní zájemci jsou krajským úřadem podrobně seznámeni s dokumentací dítěte a následně je jim zprostředkováván osobní kontakt s dítětem do konečného převzetí do péče.
Další informace

Více o zprostředkování náhradní rodinné péče můžete nalézt na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky: www.mpsv.cz

Kontakt

V případě dotazů kontaktujte vedoucí Služeb určených pěstounským rodinám:

Vážené pěstounky, vážení pěstouni,

přejeme Vám vše dobré v novém roce a prosíme o zpětnou vazbu za rok 2022.

Jsou to pro nás cenné informace, které využijeme pro zkvalitnění našich služeb.

Je možné to udělat těmito způsoby:

 1. Můžete vyplnit a odeslat anonymní Google formulář.
 2. Můžete si stáhnout a vytisknout tiskopis pdf, který po vyplnění vhodíte do schránky důvěry v průjezdu budovy CRSP na Biskupské 7
  (opět anonymně).

Budeme rádi, pokud se nám dotazníky vrátí do 31. 1. 2023.

Děkujeme za čas, který hodnocení Služeb určených pěstounským rodinám za rok 2022 věnujete.

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

 1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
 2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
 3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)