Služby určené pěstounským rodinám

Projekt S pěstouny životem

Náplní projektu S pěstouny životem jsou preventivní, informační a vzdělávací aktivity, které jsou určeny pěstounským rodinám – pěstounům, vlastním dětem a dětem svěřeným do pěstounské péče. Služby nabízíme pěstounským rodinám v rámci Jihomoravské kraje a Kraje Vysočina.

Díky podpoře dotačního programu MPSV můžeme rozšířit stávající služby, které Centrum pro rodinu a sociální péči pěstounským rodinám nabízí.

Veškeré služby jsou v rámci projektu nabízeny ZDARMA.

Snoezelen pro pěstouny a děti v pěstounské péči

Snoezelen je multifunkční metoda založená na senzorické stimulaci, při které se využívají vybrané čichové, zrakové, hmatové a sluchové podněty. Metoda napomáhá navodit pocit klidu, uvolnění, bezpečí a relaxace.

Setkání s klientem probíhá cca 1 hodinu ve speciálně upraveném prostředí, které se nachází přímo v budově Centra pro rodinu a sociální péči, pod vedením odborného lektora. Jedná se o tzv. bílý Snoezelen, který je neutrální a poskytuje tak klidné prostředí vhodné k relaxaci.

Obsah setkání je vždy přizpůsoben konkrétním potřebám klienta. Svým terapeutickým zaměřením je metoda vhodná pro pěstouny, jejich vlastní i svěřené děti. Účinky prožitku v prostředí Snoezelen se dostaví po opakované návštěvě.

Doučování dětí v pěstounských rodinách

Naši pracovníci budou v pravidelných předem stanovených termínech docházet do pěstounských rodin, nebo na jiné předem dohodnuté místo (např. školní družina, prostory CRSP apod.), kde se budou věnovat doučování dítěte dle jeho individuálních potřeb.

Smyslem aktivity je nejen rozšířit vědomosti anebo zlepšit známky dětí, ale nalézt a podpořit jejich silné stránky a hledat motivaci. Budujeme tak v dětech nejen sebevědomí, ale také snahu pro lepší výkon, který přináší ocenění a následně dobrý pocit. Zároveň má doučování pozitivní dopad na celou rodinu.

Dospělácké minimum pro dospívající v pěstounské péči

Pro děti v pěstounské péči ve věku 15–18 let nabízíme cyklus Dospělácké minimum pro dospívající. Tři na sebe navazující setkání, která podpoří jejich schopnosti v dospívání. Chceme tak mladým dospívajícím předat nezbytné a důležité „dospělácké minimum“ informací, které budou v praktickém životě potřebovat.

Prázdninová dopolední setkání pro děti v pěstounské péči – V jednom úlu

V rámci letních měsíců nabízíme pro děti v pěstounské péči ve věku 3–8 let dopolední prázdninová setkání. Pro děti bude připraven tematický program a zajistíme tak smysluplné trávení volného času. Zaměříme se na podporu a rozvoj schopností, soustředění, spolupráci, komunikaci a na psychomotorický vývoj dítěte. Pro děti budou připraveny rozvíjející aktivity a pracovní listy. Setkání proběhnou pod vedením odborníků. 

Podcast na téma pěstounské péče

V roce 2024 vydáme dva nové díly podcastu, tentokrát z pohledu odborníků. Zaměříme se na konkrétní témata spojená s pěstounskou péčí.

První dva díly podcastu zaměřeného na problematiku pěstounské péče vznikly díky projektu S pěstouny životem v roce 2023. Do nahrávacího studia jsme si pozvali dvě ženy, které mají zkušenost nejen s doprovázející organizací, ale také s dalšími odborníky a téma pěstounské péče se jich velmi dotýká.

Být pěstounkou mi dává smysl

Můžete si poslechnout rozhovor s pěstounkou, která má v péči dvě děti. O tom, proč se rozhodla být pěstounkou, co je na této roli náročné a co ji naopak naplňuje a dodává sílu.

Podařilo se mi získat dceru zpátky do péče

V druhém rozhovoru jsme si povídali s matkou dvou dětí. Starší dcera byla v batolecím věku svěřena do péče babičky, u které vyrůstala do deseti let. Ženě se pak narodil chlapeček a podařilo se jí, za podpory OSPOD, azylového domu i doprovázejících organizací, získat dceru zpět do péče.

Proběhlo v rámci projektu v roce 2023

Podpora a funkčnost rodinných a sourozeneckých vztahů v pěstounských rodinách je zásadní, a proto v rámci projektu nabízíme také podporu vlastních dětí v pěstounských rodinách. Za tímto účelem proběhnou víkendové vzdělávací pobyty pro náhradní rodiny, které budou obsahovat aktivity na podporu rodinných vazeb. Vlastní děti pěstounů tak mohou v rámci projektu využít poradenské, vzdělávací či volnočasové aktivity.

Kulatý stůl Aktuální témata a možnosti při práci s pěstounskými rodinami se konal 20. 10. 2023 v prostorách Centra pro rodinu a sociální péči. Na programu byly celkem tři prezentace zaměřené především na praktické zkušenosti a kazuistiky.

  • Když dítě pociťuje genderovou dysforii – klinická psycholožka FN Brno Mgr. Júlia Hálová
  • Kratom a děti, mladí lidé – Mgr. Radim Hloušek, Renadi
  • Představení projektu S pěstouny životem a možnosti využití metody Snoezelen při práci s pěstounskou rodinou – pod vedením odborných pracovníků projektu.

Cílem kulatého stolu bylo informování, sdílení a diskuse mezi odborníky, jakožto i navázání další spolupráce.

Na závěr každého tématu pak proběhla diskuse. Zcela na konci kulatého stolu pak proběhla ukázková exkurze do místnosti Snoezelen, kde tato unikátní metoda probíhá. Zájemci měli možnost si vyzkoušet speciální pomůcky a prostředí, které tato multismyslová místnost nabízí.

Aktivita byla také spojena s desetiletým výročím doprovázení pěstounských rodin se svěřenými dětmi, které CRSP doprovází již od roku 2013.

brno-logo
Za finanční podpory statutárního města Brna

Aktivity projektu „S Pěstouny životem“ jsou podpořeny z dotačního programu Rodina.

Díky podpoře dotačního programu MPSV a podpoře Magistrátu města Brna můžeme rozšířit stávající služby, které Centrum pro rodinu a sociální péči pěstounským rodinám nabízí.