Služby určené pěstounským rodinám

Projekt S pěstouny životem

Náplní projektu S pěstouny životem jsou preventivní, informační a vzdělávací aktivity, které jsou určeny pěstounským rodinám – pěstounům, vlastním dětem a dětem svěřeným do pěstounské péče. Služby nabízíme pěstounským rodinám v rámci Jihomoravské kraje a Kraje Vysočina.

Díky podpoře dotačního programu MPSV můžeme rozšířit stávající služby, které Centrum pro rodinu a sociální péči pěstounským rodinám nabízí.

Veškeré služby jsou v rámci projektu nabízeny ZDARMA.

Snoezelen pro pěstouny a děti v pěstounské péči

Snoezelen je multifunkční metoda založená na senzorické stimulaci, při které se využívají vybrané čichové, zrakové, hmatové a sluchové podněty. Metoda napomáhá navodit pocit klidu, uvolnění, bezpečí a relaxace.

Setkání s klientem probíhá cca 1 hodinu ve speciálně upraveném prostředí, které se nachází přímo v budově Centra pro rodinu a sociální péči, pod vedením odborného lektora. Jedná se o tzv. bílý Snoezelen, který je neutrální a poskytuje tak klidné prostředí vhodné k relaxaci.

Obsah setkání je vždy přizpůsoben konkrétním potřebám klienta. Svým terapeutickým zaměřením je metoda vhodná pro pěstouny, jejich vlastní i svěřené děti. Účinky prožitku v prostředí Snoezelen se dostaví po opakované návštěvě.

Doučování dětí v pěstounských rodinách

Naši pracovníci budou v pravidelných předem stanovených termínech docházet do pěstounských rodin, nebo na jiné předem dohodnuté místo (např. školní družina, prostory CRSP apod.), kde se budou věnovat doučování dítěte dle jeho individuálních potřeb.

Smyslem aktivity je nejen rozšířit vědomosti anebo zlepšit známky dětí, ale nalézt a podpořit jejich silné stránky a hledat motivaci. Budujeme tak v dětech nejen sebevědomí, ale také snahu pro lepší výkon, který přináší ocenění a následně dobrý pocit. Zároveň má doučování pozitivní dopad na celou rodinu.

Podpora pro vlastní děti z pěstounských rodin

Podpora a funkčnost rodinných a sourozeneckých vztahů v pěstounských rodinách je zásadní, a proto v rámci projektu nabízíme také podporu vlastních dětí v pěstounských rodinách. Za tímto účelem proběhnou víkendové vzdělávací pobyty pro náhradní rodiny, které budou obsahovat aktivity na podporu rodinných vazeb. Vlastní děti pěstounů tak mohou v rámci projektu využít poradenské, vzdělávací či volnočasové aktivity.

Podcasty na téma pěstounské péče

Díky projektu vzniknou dva díly podcastu zaměřeného na problematiku pěstounské péče. Budeme si povídat s odborníky nejen o tom, co je to pěstounská péče, jak se může člověk stát pěstounem, ale zaměříme se také na předsudky a stereotypy, které se pojí s rodinným životem pěstounů, jejich rolemi v rodině a vnějším světem.

Tyto podcasty budou k dispozici online na webových stránkách Centra pro rodinu a sociální péči, na platformě Spotify a Soundcloud.

Kulatý stůl

V rámci projektu uspořádáme kulatý stůl k 10. výročí doprovázení pěstounských rodin, které slaví Centrum pro rodinu a sociální péči právě v roce 2023. Pozváni a zapojeni budou odborníci v dané oblasti z Brna a Jihomoravského kraje. Smyslem kulatého stolu bude diskuse týkající se osvěty cílové skupiny a možnosti její podpory, nabídneme příklady dobré praxe a zhodnotíme deset let našich zkušeností, které máme s doprovázením rodin se svěřenými dětmi apod. Současně budou účastníci informování o průběhu projektu a jednotlivých aktivitách.

Za finanční podpory statutárního města Brna

Aktivity projektu „S Pěstouny životem“ jsou podpořeny z dotačního programu Rodina.

Díky podpoře dotačního programu MPSV a podpoře Magistrátu města Brna můžeme rozšířit stávající služby, které Centrum pro rodinu a sociální péči pěstounským rodinám nabízí.

logo_darujme-cz

Podpořte nás na darujme.cz

Chod a provoz neziskové organizace (Centrum pro rodinu a sociální péči nevyjímaje) je z velké části financován prostřednictvím dotačních či nadačních programů, ať už na evropské, národní či samosprávné úrovni.

Vždy však existují aktivity, které byly, jsou a budou realizovány bez ohledu na to, zda jsou finančně podpořené či nikoli. Prostě proto, že je to správné a nikdy se takových programů nevzdáme. Na jejich podporu využíváme dary organizací a jednotlivců.

Další možnosti jak nás podpořit (crsp.cz) »