Služby určené pěstounským rodinám

Všechno, co potřebuješ vědět o pěstounské péči

Ahoj, vítej na stránkách Služeb Určených Pěstounským Rodinám (SUPR).

Třeba jsi dítě, které vyrůstá v pěstounské rodině, starají se o tebe “náhradní” rodiče – pěstouni. Anebo můžeš být dítě rodičů, kteří se rozhodli kromě vlastních dětí vychovat i nějaké “cizí”.

Není to jednoduchá situace a určitě máš spoustu otázek, které se týkají pěstounské péče. Pokusíme se ti všechno vysvětlit 🙂

Tým SUPR

Co je pěstounská péče

Některé děti nemohou žít se svými rodiči, protože ti se o ně nemohou, neumějí nebo nechtějí starat. Jsou třeba nemocní nebo sami neměli možnost se naučit být dobrými rodiči a nedokážou to, anebo udělali nějakou věc, za kterou museli jít do vězení.

A právě těmto dětem nabízejí lidé, kteří chtějí pomáhat, možnost vyrůstat v jejich rodině. Taková rodina, ve které kromě dětí, které se do ní narodily, vyrůstají i děti, které se narodily jiným rodičům, se potom jmenuje rodina pěstounská.

Pěstounství tedy znamená, že rodina se stará kromě svých i o přijaté děti, které nemohou žít se svými rodiči. 

V pěstounské rodině může takové dítě zůstat několik měsíců nebo dokonce několik let.Komiks Průvodce dítěte pěstounskou péčí

Jednoduchý materiál pro děti, aby pochopily, co to je pěstounská péče a co je v ní čeká.

Komiks vznikl ve spolupráci organizace Velký vůz Sever a Ministerstva práce a sociálních věci díky projektu ESF OP LZZ Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti, číslo CZ.1.04/3.1.00/04.00008. Velký vůz Sever má smluvní souhlas ke zveřejnění elektronické verze komiksu na svých webových stránkách.Knížky, které by tě mohly zajímat

Spoustu informací nejen o pěstounské péči najdeš i v knížkách, které nabízíme v naší knihovně. Koukni se, jestli tě nějaká zaujme 😉

Kdo je klíčový pracovník

Klíčový pracovník

Klíčový pracovník je sociální pracovník, který pomáhá pěstounům a dětem, aby se jim dobře dařilo.

Jednou za dva měsíce (někdy i častěji) klíčový pracovník přijede k vám domů a bude si povídat s tvými pěstouny i s tebou o tom, jak se máte, co potřebujete, co vás trápí a s čím vám může pomoci.

Bude si s tebou povídat, hrát hry nebo si připraví pro vás  nějaký společný úkol. Můžeš se ho ptát na cokoliv, co tě zajímá. Můžete se společně bavit o rodičích, o škole, o tom, jak trávíš volný čas, co rád děláš. Můžete se spolu ale bavit i o tom, co tě trápí.

Bude ho zajímat, co si ty myslíš, co si přeješ a jaký máš názor na věci okolo tebe. 

Klíčový pracovník tvá tajemství nikdy neprozradí. Pokud ti ale bude někdo ubližovat, musí tuto situaci ohlásit.

Pokud budeš potřebovat, můžeš klíčovému pracovníkovi kdykoliv zavolat nebo napsat.

Klíčové pracovnice SUPR

Tvoje práva a povinnosti

Máš tato PRÁVA

 • Právo na život a přežití – máš právo na bydlení, jídlo, pomoc lékaře atd.
 • Právo na rozvoj – máš právo chodit do školy, vzdělávat se, mít volný čas na hru a zábavu, volný přístup k informacím apod.
 • Právo na ochranu – máš právo být chráněn před násilím, zanedbáváním a zneužíváním.
 • Právo vyjadřovat svůj názor ke všemu, co se tě týká – říct, co si myslíš.
 • Právo na kontakt se svými rodiči a sourozenci.

Kromě práv máš ale také své POVINNOSTI:

Například:

 • učit se
 • pomáhat rodičům nebo pěstounům a v domácnosti, chovat se hezky ke druhým
 • zacházet dobře se svými věcmi

Jaká jsou tvoje práva

Právo na rodinu

Právo na rozhodování

Právo na ochranu

Právo na ochranu soukromí

Právo na vzdělání

Nejen práva, ale i povinnosti
Další videa nejen o právech a povinnostech

Videa “Práva dětí na křižovatce” vytvořila organizace DOMUS – Centrum pro rodinu.

Jak si můžeš stěžovat

Stížnost na klíčového pracovníka

Nelíbí se ti se něco? Nejsi spokojen  s naší organizací a jejími službami, nebo s klíčovým pracovníkem, který tě navštěvuje?

Když se ti nebude něco líbit, můžeš nám o tom dát vědět, máš právo si stěžovat.

Stížnost můžeš říct, nebo ji napsat (info@crsp.cz) nebo hodit do schránky důvěry (u recepce na Biskupské 7, Brno).

Nemusíš se bát, že ti za to, co řekneš, nebo napíšeš, někdo vynadá. Budeme se určitě zabývat tím, co napíšeš a snažit se, aby se ti dobře dařilo.

Svoji stížnost nemusíš podepisovat.

Kde najdeš další pomoc

OSPOD

tel.: 542 173 731Dětské krizové centrum

tel.: 723 006 004Linka bezpečí

tel.: 116 11

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

 1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
 2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
 3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)