Služby určené pěstounským rodinám

Pěstounská péče

Doprovázení při výkonu pěstounské péče

Jsme si vědomi toho, že každá rodina je jiná a má jiné potřeby, snažíme se proto vždy pro konkrétní rodinu najít to nejlepší řešení. 

Vždy se budeme snažit společně s vámi vyřešit složité situace a být vám k dispozici, kdykoliv to budete potřebovat a při výkonu pěstounské péče vás průběžně doprovázet.  V rámci doprovázení nabízíme následující:

  • sdílení každodenních i krizových situací v rodině a pomoc při jejich řešení
  • posilování fungujících modelů v rodině
  • podporu a posilování schopností a dovedností  pěstouna ve výchově a v komunikaci s dítětem
  • mapování potřeb dítěte a vytváření plánu průběhu pěstounské péče v souladu s individuálním plánem ochrany dítěte
  • mapování aktuálních vzdělávacích potřeb pěstouna a vytváření vzdělávacího plánu
  • podporu budování identity dítěte a hledání pozitivních zdrojů v jeho původní rodině
  • pomoc při jednání s úřady, školou apod.
  • zprostředkování dovolené pro pěstouny – 1×/rok v délce 14ti dnů (možno dítěti přispět na tábor či jiné školní vícedenní akce)
  • možnost krátkodobého hlídání v případě potřeby (účast pěstouna na pohřbu, vyřizování na úřadech, narození dítěte aj.)
  • zprostředkování psychologické či jiné odborné pomoci a podpory

Doprovázení většinou probíhá v přirozeném prostředí rodiny, v případě potřeby jsou k dispozici prostory Centra pro rodinu a sociální péči v Brně.

Četnost setkání se odvíjí od aktuálních potřeb rodiny, minimálně však 1× za 2 měsíce.

Vzdělávání a vytváření prostoru pro setkávání

Podporujeme pěstouny v rozšiřování jejich znalostí problematiky náhradní rodinné péče, ve zlepšování jejich dovedností a schopností naplňovat potřeby svěřených dětí. Pestrou nabídkou vzdělávacích příležitostí umožňujeme pěstounům plnění jejich zákonné povinnosti  absolvovat 24 hodin vzdělávání ročně.

Více o vzdělávání a setkávání naleznete zde

Zprostředkování odborné pomoci

Spolupracujeme s řadou odborníků z oblastí psychologie a psychoterapie, speciální a sociální pedagogiky, výchovného a rodinného poradenství. Pěstounům zprostředkováváme odbornou pomoc dle aktuálních potřeb rodiny a v souladu s individuálním plánem ochrany dítěte.

Pomoc při zajištění péče o svěřené dítě (respitní péče)

Pomáháme pěstounům se zajištěním krátkodobého hlídání i celodenní péče o svěřené dítě. 

V době vzdělávání pěstounů zajišťujeme hlídání a program pro děti v respitní skupině Bavlnka

Podporujeme účast dětí  na školách v přírodě a vícedenních školních akcích, příměstských táborech a letních pobytových táborech pořádaných jinými organizacemi, na které pěstounům finančně přispíváme. 

Pomoc se zajištěním doučování

Pomáháme pěstounům se zajištěním doučování pro svěřené děti, a to ve spolupráci se studenty Masarykovy univerzity v Brně.

Asistovaný kontakt dítěte s rodiči

Podporujeme kontakty dítěte svěřeného do pěstounské péče s jeho rodiči, sourozenci či jinými dítěti blízkými osobami v souladu s Úmluvou o právech dítěte.

V případě potřeby a ve spolupráci s OSPOD  zajišťujeme asistenci klíčového pracovníka, který doprovází pěstouny a dítě při kontaktech dítěte s jeho rodinou (rodiči, sourozenci a jinými osobami dítěti blízkými).

Asistované kontakty mohou probíhat nejlépe v prostředí pro dítě známé (domácnost pěstounů, zahrada, park apod.), mohou se uskutečňovat také v prostorách CRSP. 

Jedná se o službu, kterou poskytujeme pouze pěstounům, kteří mají uzavřenou dohodou o výkonu pěstounské péče s Centrem pro rodinu a sociální péči.