Služby určené pěstounským rodinám

Pro pěstouny

Uzavíráme dohody o výkonu pěstounské péče a našim klientům poskytujeme doprovázení, odbornou pomoc, vzdělávání a veškerou potřebnou podporu.

Nabízíme provázení a podporu při všech důležitých momentech v životě pěstouna na přechodnou dobu a přijímaného dítěte (doprovod, asistovaný kontakt aj.).

Preventivní, informační a vzdělávací aktivity, které jsou určeny pěstounským rodinám – pěstounům, vlastním dětem a dětem svěřeným do pěstounské péče.