Knihovna

Pěstounům i ostatním členům pěstounských rodin nabízíme možnost zapůjčit si odbornou literaturu týkající se problematiky náhradní rodinné péče, výchovy dětí, psychologie, pedagogiky apod. Vybrat si můžete v menu v levém sloupci. Pro lepší orientaci je literatura rozdělena do několika oblastí.

Pro pěstouny, kteří s námi mají uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče, lze samostudium odborné literatury započítat do povinného vzdělávání pěstounů. Rozsah započítaných hodin se pohybuje v rozmezí od 2 do 8 hodin za jednu knihu v závislosti na její náročnosti a velikosti obsahu.

Knihovnu se snažíme postupně rozšiřovat. Jelikož chceme, aby obsah knihovny odpovídal potřebám pěstounů, rádi přivítáme Vaše návrhy na konkrétní tituly, které byste si u nás rádi zapůjčili.

Podmínky zapůjčení literatury

Knihovna je určena pro pěstouny, kteří mají s CRSP uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče, pro které je půjčování knih zdarma.

Knihy jsou k dispozici v kanceláři klíčových pracovníků.

V případě zájmu o zapůjčení odborné literatury kontaktují pěstouni svou klíčovou pracovnici, se kterou si individuálně domlouvají výpůjční dobu.

K účasti na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) je třeba doložit bezinfekčnost

•  očkovací certifikát nebo
•  potvrzení o prodělané nemoci nebo
•  PCR test (platnost 7 dnů) nebo
•  antigenní test (platnost 72 hodin) – provedení samotestů na místě bohužel z provozních důvodů neumožňujeme

Podle aktuálních vládních nařízení nemůžeme akceptovat čestné prohlášení, případně potvrzení ze zaměstnání ani z domu přinesené samotesty.

Výjimky

  1. Děti do zahájení školní docházky bezinfekčnost neprokazují.
  2. Do ostatních programů není třeba dokládat bezinfekčnost, ale po dobu programu platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení roušek

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)