Kontakt

Základní časová dostupnost služby

Po–Čt 9.00–14.00 hod.

Mimo čas dostupnosti nemusí být klíčová pracovnice k zastižení, můžete využít kontakt do kanceláře 518 328 817 nebo na recepci.

Kontakty na pracovnice ve Službách určených pěstounským rodinám

Miriam Pallová, DiS.

Mgr. Eliška Vašáková

Mgr. Eva Grünwaldová

Mgr. Zdeňka Rohrerová

Centrum pro rodinu a sociální péči​

Recepce
tel.: +420 / 542 217 464
e-mail: info@crsp.cz

Otevírací doba

pondělí, úterý  9.00–16.30 hod.
středa, čtvrtek 9.00–13.30 hod.
pátek ZAVŘENO

Otevírací doba během letních prázdnin
pondělí až pátek 9.00–14.00 hod.
V termínu 16.–30. 7. 2021 je recepce uzavřena.

Adresa
Biskupská 280/7, 602 00 Brno

Více informací
www.crsp.cz |  crspbrno SUPRcrspbrno

 

Identifikační číslo organizace

IČO: 44991584  •  DIČ: CZ44991584

Právní forma

církevní právnická osoba, registrovaná v rejstříku evidovaných právnických osob, vedeném Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 3/2002 Sb. pod reg.č.: 8/1-07-707/1998, za kterou jedná paní Marcela Ondrůjová, ředitelka

Bankovní spojení

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 2111465192 / 2700

číslo účtu (EUR): 2111943203 / 2700