Služby určené
pěstounským rodinám

Naším cílem je podporovat pěstouny a jiné pečující osoby
v jejich rozhodnutí dát dětem, které to potřebují, šťastnou a spokojenou rodinu.

Jsme Centrum pro rodinu a sociální péči (CRSP) v Brně – nezisková organizace, která již od roku 1992 nabízí rodinám volnočasové, vzdělávací a poradenské programy, stejně jako podporu v obtížných životních situacích. Místo důvěry a podpory, kde lze načerpat inspiraci pro spokojený život, vzdělávat se, efektivně trávit volný čas a prohlubovat vztahy v rodině.  Zřizovatelem CRSP je Biskupství brněnské

Služby určené pěstounským rodinám poskytujeme od roku 2013. S pěstouny uzavíráme dohody o výkonu pěstounské péče. Pěstounským rodinám poskytujeme doprovázenísetkáváníporadenství a vzdělávání. Chceme spolu s vámi vytvářet podmínky pro zdravý vývoj dětí vyrůstajících v náhradní rodinné péči v Jihomoravském kraji a v kraji Vysočina. 

Uzavíráme dohody o výkonu pěstounské péče a našim klientům poskytujeme doprovázení, odbornou pomoc, vzdělávání a veškerou potřebnou podporu.

Uzavíráme dohody o výkonu pěstounské péče a našim klientům poskytujeme doprovázení, odbornou pomoc, vzdělávání a veškerou potřebnou podporu.

Nabízíme provázení a podporu při všech důležitých momentech v životě pěstouna na přechodnou dobu a přijímaného dítěte (doprovod, asistovaný kontakt aj.).

Co je to pěstounská péče? Jak jí rozumět a co to obnáší? Je důležité, aby i děti chápaly, o čem je pěstounská péče, jaká jsou jejich práva a povinnosti. Jasně a srozumitelně.

Aktuality

Služby pro pěstouny v době karantény

Služby pro pěstouny v době karantény

Milí pěstouni, milé děti, ocitli jsme se všichni v nové, pro nás neznámé a současně náročné situaci, která na nás ...
O službách pro pěstounské rodiny

O službách pro pěstounské rodiny

Služby určené pěstounským rodinám (SUPR) Centrum pro rodinu a sociální péči je nezisková organizace podporující pěstounské rodiny. Uzavíráme Dohody o ...

Máte dotaz týkající se pěstounské péče? Napište nám…

Podporují nás

Dovolujeme si upozornit návštěvníky, že na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky (dále MZ ČR) ze dne 9. 9. 2020,

platí v našich prostorách na Biskupské 7 a Josefské 1 povinnost mít zakrytá ústa a nos ochrannými prostředky (rouška, respirátor, šátek apod.).

Na základě výjimek, které stanovilo MZ ČR, ochranné prostředky mít nemusí:

  1. účastníci a lektoři pohybových aktivit (cvičení, orientální tance apod.)
  2. účastníci a lektoři jazykových kurzů
  3. lektoři ostatních aktivit (přednášející)

Tyto osoby nemusí mít zakrytý nos a ústa v průběhu samotné aktivity. Při pohybu ve společných prostorách (recepce, chodby, šatna) výše uvedená povinnost platí pro všechny.

Děkujeme za pochopení.