Služby určené pěstounským rodinám

Vzdělávací semináře

Pravidelně několikrát do roka pořádáme dopolední, odpolední či víkendové vzdělávací semináře.

Semináře jsou realizovány v našich vzdělávacích prostorách pod vedením odborníka na dané téma.

Délka trvání seminářů jsou obvykle 4 hodiny. (Může se lišit v závislosti na tématu.)

Kde

 • CRSP, Biskupská 7, Brno, Klubový sál (2. patro)

Cena

 • 250 Kč / 1 hodina semináře
  (např. 4hodinový seminář = 4 × 250 Kč = 1000 Kč)
 • Pro klienty CRSP jsou semináře ZDARMA
 
 
 

Termíny a témata

Proč a jak netrestat?

 • 13. 3. 2024
 • Rozsah: 4 hodiny
 • Lektorka: Mgr. Ing. Eliška Vondráčková

Jak komunikovat s dětmi o jejich historii?

 • 4. 5. 2024
 • Rozsah: 8 hodin
 • Lektorka: Mgr. Danka Pukancová

Emoce ve vývoji dítěte a jejich rozvoj 

 • 29. 10. 2024
 • Rozsah: 4 hodiny
 • Lektorka: Mgr. Alena Šešulková

Bavlnka – program pro děti v průběhu semináře

Souběžně se vzděláváním probíhá program pro děti Bavlnka.

Pro pěstouny, které nemají s CRSP uzavřenou dohodu, je program pro děti zpoplatněn částkou 50 Kč za jedno dítě

Platbu za seminář i za Bavlnku požadujeme výhradně předem.

Úhradu lze uskutečnit platbou na recepci CRSP nebo převodem na účet, a to nejpozději 2 pracovní dny před konáním semináře

Přihláška na vzdělávací seminář

Vyplňte a odešlete prosím on-line přihlášku:

Při nenaplnění minimální účasti (3 účastníci) se seminář nejpozději 2 pracovní dny před konáním ruší. Přihlášení účastníci jsou včas o zrušení informováni.

Storno podmínky pro případ zrušení účasti na semináři ze strany klienta jsou k dispozici zde.

Semináře, které proběhly

3. 6. 2023 • Attachment – vztahová vazba
Lektor: Mgr. Danka Pukancová

12. 10. 2023 • Finanční gramotnost
Lektor: Silvie Elsnerová

2. 11. 2023 • Proč a jak netrestat
Lektor: Mgr. Ing. Eliška Vondráčková

7. 12. 2022 • Kontakt dětí v PP s rodiči ve VTOS
Lektor: Lidija Pilat, Sylva Klašková

11. 6. 2022 • Sexualita dětí v PP
Lektor: Mgr. Michaela Trávníčková

29. 4. 2022 • Pěstoun v systému sociálního zabezpečení
Lektor: Bc. Taťána Sojková

23. 3. 2022 • Děti v digitálním světě
Lektor: Mgr. Markéta Homolková

29. 05. 2021 Hranice ve výchově
Lektor: Mgr. Jakub Smetana

29. 06. 2021 Pěstoun v systému sociálního zabezpečení v ČR
Lektor: Bc. Taťána Sojková

02. 10. 2021 Jak vést děti ke zdravé dospělosti
Lektor: Mgr. Michaela Trávníčková

26. 10. 2021 Prevence závislostí
Lektor: Mgr. Roman Hloušek

25. 11. 2021 • Děti v digitálním světě
Lektor: Mgr. Markéta Homolková

27. 03. 2019 • Problematika odpovědnosti za svěřené dítě
Lektor: Mgr. Václav Černý

24. 04. 2019 • Problematika práv a povinností biologických rodičů
Lektor: Mgr. Václav Černý

25. 09. 2019 • Jak na problémy ve škole?
Lektor: Mgr. Tatiana Jopková

23. 10. 2019 • Mýty a fakta o závislostech
Lektor: Ing. Radovan Voříšek

28. 2. 2018 • Jak mluvit s dětmi o sexualitě
Lektor: Mgr. Ludmila Štěpánková

14. 3. 2018 • Na co jste se báli zeptat OSPOD
Lektor: Olga Dofková

11. 9. 2018 • První pomoc dětem
Lektor: Mgr. Hana Filipová

13. 10. 2018 • Terapeutické rodičovství I
Lektor: Mgr. Eva Janíčková

13. 11. 2018 • Terapeutické rodičovství II
Lektor: Mgr. Eva Janíčková

29. 3. 2017 • Zásady při výchově dítěte (nejen) s ADHD
Lektor: Mgr. Markéta Dobiášová

31. 5. 2017 • Jak být přirozenou autoritou pro děti
Lektor: Mgr. Eva Fojtová

4. 10. 2017 • Vývojové potřeby a jejich naplňování (dle konceptu PBSP)
Lektor: Mgr. Eva Oujezská

21. 11. 2017 • Výchova dětí v digitálním věku
Lektorky: Mgr. Věra Žůrková, Mgr. Lenka Dědková, Ph.D.

9. 3. 2016 • Syndrom vyhoření a jeho předcházení
Přednášející: Mgr. Bohuslava Horská

13. 4. 2016 • Adolescence – když je dítě v pubertě
Přednášející: Mgr. Ondřej Bouša

11. 5. 2016 • Pěstouni a sociální zabezpečení
Přednášející: Bc. Taťána Sojková

23. 5. 2016 • Vazby a vztahy v životech opuštěných dětí
Přednášející: Mgr. Rebeka J. Trepačová (rodinná poradkyně, andragogička, lektorka a supervizorka v modelu Virginie Satirové)

21. 9. 2016 • Základy občanského a rodinného práva ve vztahu k náhradní rodinné péči
Přednášející: JUDr. Alena Brožková

19. 10. 2016 • Odpovědnost za škodu a trestní právo ve vztahu k náhradní rodinné péči
Přednášející: JUDr. Alena Brožková

23. 11. 2016 • Jak vytvářet fungující vztahy v rodině
Přednášející: Mgr. Eva Fojtová

Kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktuje koordinátorku vzdělávání: