Služby určené pěstounským rodinám

Vzdělávací semináře

Pravidelně několikrát do roka pořádáme dopolední, odpolední či víkendové vzdělávací semináře.

Semináře jsou realizovány v našich vzdělávacích prostorách pod vedením odborníka na dané téma.

Délka trvání seminářů jsou obvykle 4 hodiny.
(Může se lišit v závislosti na tématu.)

Kde

 • CRSP, Biskupská 7, Brno, Zasedací místnost (příp. Klubový sál, 2. patro)

Cena

 • 200 Kč za 1 hodinu (pokud není uvedeno jinak)
 • klienti CRSP mají semináře ZDARMA
 
 
 

Termíny a témata

30. 3. 2023 (15:00-19:00) – Spolupráce pěstouna se školou (4 hod.)
 • Lektor: Mgr. et Mgr. Petra Sapáková
 • Zasedací místnost (za recepcí)
3. 6. 2023 (09:00-17:00) – Attachment – vztahová vazba (8 hod.) 
 • Lektor: Danka Pukancová
 • Klubový sál, 2. patro
12. 10. 2023 (15:00-19:00)  – Finanční gramotnost (4 hod.) 
 • Lektor: Ing. Marcela Cvachová
 • Klubový sál, 2. patro
2. 11. 2023 (15:00-19:00)  – Proč a jak netrestat (4 hod.) 
 • Lektor: Mgr. Ing. Eliška Vondráčková
 • Klubový sál, 2. patro

Bavlnka – program pro děti v průběhu semináře

Souběžně se vzděláváním probíhá program pro děti Bavlnka.

Pro pěstouny, které nemají s CRSP uzavřenou dohodu, je program pro děti zpoplatněn částkou 50 Kč za jedno dítě

Platbu za seminář i za Bavlnku požadujeme výhradně předem.

Úhradu lze uskutečnit platbou na recepci CRSP nebo převodem na účet, a to nejpozději 2 pracovní dny před konáním semináře

Přihláška na vzdělávací seminář

Vyplňte a odešlete prosím on-line přihlášku:

Při nenaplnění minimální účasti (3 účastníci) se seminář nejpozději 2 pracovní dny před konáním ruší. Přihlášení účastníci jsou včas o zrušení informováni.

Storno podmínky pro případ zrušení účasti na semináři ze strany klienta jsou k dispozici zde.

Semináře, které proběhly

7. 12. 2022 • Kontakt dětí v PP s rodiči ve VTOS
Lektor: Lidija Pilat, Sylva Klašková

11. 6. 2022 • Sexualita dětí v PP
Lektor: Mgr. Michaela Trávníčková

29. 4. 2022 • Pěstoun v systému sociálního zabezpečení
Lektor: Bc. Taťána Sojková

23. 3. 2022 • Děti v digitálním světě
Lektor: Mgr. Markéta Homolková

29. 05. 2021 Hranice ve výchově
Lektor: Mgr. Jakub Smetana

29. 06. 2021 Pěstoun v systému sociálního zabezpečení v ČR
Lektor: Bc. Taťána Sojková

02. 10. 2021 Jak vést děti ke zdravé dospělosti
Lektor: Mgr. Michaela Trávníčková

26. 10. 2021 Prevence závislostí
Lektor: Mgr. Roman Hloušek

25. 11. 2021 • Děti v digitálním světě
Lektor: Mgr. Markéta Homolková

27. 03. 2019 • Problematika odpovědnosti za svěřené dítě
Lektor: Mgr. Václav Černý

24. 04. 2019 • Problematika práv a povinností biologických rodičů
Lektor: Mgr. Václav Černý

25. 09. 2019 • Jak na problémy ve škole?
Lektor: Mgr. Tatiana Jopková

23. 10. 2019 • Mýty a fakta o závislostech
Lektor: Ing. Radovan Voříšek

28. 2. 2018 • Jak mluvit s dětmi o sexualitě
Lektor: Mgr. Ludmila Štěpánková

14. 3. 2018 • Na co jste se báli zeptat OSPOD
Lektor: Olga Dofková

11. 9. 2018 • První pomoc dětem
Lektor: Mgr. Hana Filipová

13. 10. 2018 • Terapeutické rodičovství I
Lektor: Mgr. Eva Janíčková

13. 11. 2018 • Terapeutické rodičovství II
Lektor: Mgr. Eva Janíčková

29. 3. 2017 • Zásady při výchově dítěte (nejen) s ADHD
Lektor: Mgr. Markéta Dobiášová

31. 5. 2017 • Jak být přirozenou autoritou pro děti
Lektor: Mgr. Eva Fojtová

4. 10. 2017 • Vývojové potřeby a jejich naplňování (dle konceptu PBSP)
Lektor: Mgr. Eva Oujezská

21. 11. 2017 • Výchova dětí v digitálním věku
Lektorky: Mgr. Věra Žůrková, Mgr. Lenka Dědková, Ph.D.

9. 3. 2016 • Syndrom vyhoření a jeho předcházení
Přednášející: Mgr. Bohuslava Horská

13. 4. 2016 • Adolescence – když je dítě v pubertě
Přednášející: Mgr. Ondřej Bouša

11. 5. 2016 • Pěstouni a sociální zabezpečení
Přednášející: Bc. Taťána Sojková

23. 5. 2016 • Vazby a vztahy v životech opuštěných dětí
Přednášející: Mgr. Rebeka J. Trepačová (rodinná poradkyně, andragogička, lektorka a supervizorka v modelu Virginie Satirové)

21. 9. 2016 • Základy občanského a rodinného práva ve vztahu k náhradní rodinné péči
Přednášející: JUDr. Alena Brožková

19. 10. 2016 • Odpovědnost za škodu a trestní právo ve vztahu k náhradní rodinné péči
Přednášející: JUDr. Alena Brožková

23. 11. 2016 • Jak vytvářet fungující vztahy v rodině
Přednášející: Mgr. Eva Fojtová

Kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktuje koordinátorku vzdělávání:

Vážené pěstounky, vážení pěstouni,

přejeme Vám vše dobré v novém roce a prosíme o zpětnou vazbu za rok 2022.

Jsou to pro nás cenné informace, které využijeme pro zkvalitnění našich služeb.

Je možné to udělat těmito způsoby:

 1. Můžete vyplnit a odeslat anonymní Google formulář.
 2. Můžete si stáhnout a vytisknout tiskopis pdf, který po vyplnění vhodíte do schránky důvěry v průjezdu budovy CRSP na Biskupské 7
  (opět anonymně).

Budeme rádi, pokud se nám dotazníky vrátí do 31. 1. 2023.

Děkujeme za čas, který hodnocení Služeb určených pěstounským rodinám za rok 2022 věnujete.

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

 1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
 2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
 3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)