Služby určené pěstounským rodinám

Nové knihy

Hyperaktivních dětí stále přibývá. Nicméně jde o jedince nadprůměrně inteligentní a velmi kreativní. Kniha je zpovědí otce, který až po zjištění této diagnózy u svého syna si uvědomil, že je na tom stejně. A právě proto se pokusili bojovat proti těžkostem, které na syna v životě čekají – šikana, nechápavost okolí, neoblíbenost u učitelek.

Co si počít s agresivitou svého dítěte? Agresivita je především energie, síla, která je nezbytná pro jeho vývoj. Výchova tedy nemá spočívat v tom, aby tuto sílu úplně potlačila, ale aby ji usměrnila a proměnila v energii prospěšnou dítěti. Autorka pomáhá rodičům a vychovatelům rozeznávat specifické projevy dětí v jednotlivých obdobích jejich věku (od narození do dospívání) a dává rady, jak na ně reagovat. Kapitoly obsahují charakteristiky jednání podle věku dítěte, správná slova, podněty k jednání, výběr her, příklady z psychoterapeutické praxe, objasňují roli otce aj.

Proč je tolik lidí nešťastných? Mnozí rodiče způsobují svým dětem celoživotní problémy tím, že je učí mít negativní vztah k sobě samým. Steve Biddulph ve své praktické a humorně napsané knize nabízí pomoc při komunikaci s dětmi od nejútlejšího věku až do doby dospívání. Nápaditým způsobem probírá důležitá témata: pozitivní a asertivní výchova, význam širší rodiny a dalších vztahů pro rozvoj dítěte, pomoc dětí s domácími pracemi, jak reagovat na dětský vzdor, jak pomoci dětem vyrovnat se s nepříjemnými zážitky, jak pomoci dětem lépe se vyjadřovat. Při tom všem povzbuzuje rodiče, aby byli víc sami sebou, přísnější a současně láskyplnější, pevnější i uvolněnější. Ukazuje, jak opustit staré negativní přístupy k dětem a plně prožívat radost z nich i ze života.

Když Dinosaurům někdo umře je psychologicky fundovaná a v zahraničí velmi úspěšná knížka, která může být dobrým pomocníkem pro společné povídání s dětmi o důležitých věcech v životě. Patří domů, do školek i do knihoven pro děti. Přejme jí, ať pomůže nejen dětem, ale i jejich dospělým. Knížka, která dětem přibližuje těžké téma smrti, a přitom je půvabná a srozumitelná.

Publikace, která se řadí mezi nejúspěšnější tituly zabývajících se výchovou dětí. Tuto knihu ocenili mnozí rodiče, pedagogové a další lidé, přicházející do styku s dětmi mezi druhým a dvanáctým rokem. Autor, který je profesorem pediatrie a psychiatrie na universitě v Tennessee, pomáhá ve své práci porozumět důležitosti bezpodmínečné lásky pro zdravý vývoj dítěte. Kniha obsahuje množství příkladů a pomáhá tak vidět nejen význam role rodičů, ale stává se praktickou příručkou pro každodenní kontakt s dětmi.

Kniha nabízí rady, jak poznat, že se s dospívajícím „něco děje“ a že to „něco“ není běžným projevem dospívání, ale že se jedná o vážné obtíže. Autor v knize vysvětluje, jak vypadají běžné projevy dospívajících, a velmi přístupnou formou objasňuje psychické obtíže, s nimiž se dospívající mohou potýkat.

 

 

Kniha je určená pro rodiče dětí všech věkových skupin od nemluvňat až po dospívající a také pro každého, kdo přichází do styku s dětmi: prarodiče, učitele, trenéry, vychovatele, sousedy… Poukazuje na řešení problému, jako jsou impulzivnost, lhostejnost k pokynům rodičů, kňourání, vzdorování autoritě, agresívní chování, problémy ve škole, předčasný sex či drogy. Rozšiřuje a aplikuje myšlenky zdravých hranic na vztahy s našimi dětmi.

Záleží vám na tom, aby vaše děti věděly, že je milujete? Tato kniha přináší náměty, které vám pomohou vyjádřit dětem lásku rozmanitými způsoby. Dejte svému dítěti najevo, jak moc je pro vás vzácné, nejen při zvláštních příležitostech, ale i během všedních dnů.

Je zakázáno zakazovat – na tento paradox narážíme v současnosti při výchově často. Životní zkušenosti i klinická pozorování v protikladu k tomu dokazují, že děti pro formování své osobnosti potřebují hranice. Avšak stále více rodičů má potíže stím, jak jim je stanovit. Jednání rodičů, kteří neumějí svým potomkům říkat ne, má za důsledek ztrátu záchytných bodů pro děti a rozhodně nepříspívá k dobré výchově. Tato kniha je určena rodičům, kteří si kladou otázky týkající se určování hranic a ukazuje, že je třeba zajistit jejich dodržování. Zabývá se také nutností užívání a výběru trestů při výchově, definuje úlohu rodiče ve vztahu k zákazům a odůvodňuje požadavek pevné výchovy bez výstřelků přísnosti. Autor knihy, který se ve své mnohaleté poradenské činnosti zabývá problémy dětství a dospívání, uvádí četné příklady ze své bohaté praxe. Jeho komentáře čtenářům umožní vytvořit si vlastní názor.

Kniha nabízí pomoc rodičům, kterým se dítě narodilo předčasně. Vysvětluje jednotlivé stupně nezralosti, seznamuje s lékařskou péčí, s tím, jaká vyšetření dítě čekají a jakou výživu mají rodiče nedonošenému miminku poskytovat.

Zprostředkovat dětem v průběhu výchovy nosné životní hodnoty je podobně významné, jako je naučit přecházet ulici. Stabilní hodnoty umožňují dítěti orientaci v životě, dávají mu skutečnou svobodu tím, že ho činí nezávislým na vnějších tlacích.

Chcete mít s dětmi přátelský vztah, a současně chcete, aby vás děti poslouchaly, respektovaly a důvěřovaly vám? Přejete si děti dobře vychovat, ale nechcete potlačovat jejich osobnost? Tato kniha sklízející chválu dětských psychologů, psychoterapeutů a rodičů na celém světě vás naučí, jak lze mít hodné děti i bez trestání a křiku.

Tato kniha je skvělým rádcem, jak jednat s dospívajícími tak, aby naše slova brali vážně, a jak jim naslouchat, aby v nás dospělých viděli partnera, nikoliv nepřítele. Způsoby jednání a tipy, jak vést dialog, jsou velmi názorně předvedeny na kreslených scénkách. Autorky využívají hlavně příkladů ze života a rozhovorů mezi rodiči a jejich dětmi.

Víte, jak děti motivovat, aby se rády učily a byly úspěšné ve škole? Chcete, aby vaše děti spolupracovaly, když jim něco vysvětlujete, a aby získaly pocit zodpovědnosti za své výkony? Tento světový bestseller je určený jak rodičům, tak pedagogům. Ukazuje jim, jak mohou spolu inspirovat dítě k sebedisciplíně, sebekontrole a k zázrakům v učení.

Celosvětově známé odbornice na komunikaci mezi dospělými a dětmi shrnuly své zkušenosti a rady do této stručné knížky. Věnují se situacím a nárokům, jimž musejí rodiče čelit den co den. Vyplněním cvičení a odpovězením na otázky v této knize se rodiče mohou naučit, jak se vypořádat se silnými emocemi svých dětí, jak stanovit pevné hranice, a přesto si zachovat přátelský vztah, jak vyjadřovat své pocity vzteku, a přitom neublížit, jak si získat spolupráci svých dětí nebo jak v klidu řešit rodinné konflikty. Atraktivitu a čtivost této knihy zvyšují příběhy ze skutečného života, vtipné komiksy a vzorové situace v nich zobrazované.

Zažíváte doma sourozenecké třenice nebo žárlivé scény? Tato kniha vám pomůže, abyste své děti spravedlivě vychovávali a zabránili jejich věčným sporům, ale současně z nich vychovali samostatné a sebevědomé osobnosti.

Názorné a přehledné uvedení do techniky masáží dětí a kojenců. Po teoretickém uvedení do problematiky masáží, v němž čtenáři mohou získat informace o účinnosti masáží u zdravých i nemocných dětí, o významu doteku jako součásti komunikace s dítětem, o souvislostech s aromaterapií a muzikoterapií, následuje srozumitelný popis techniky masáže dokumentovaný 85 fotografiemi, které čtenářům pomohou správně si osvojit postup.

Knížka je sympatickou pozvánkou do světa Marka Hermana a Jiřího Haldy. Tihle dva chlapíci jezdí neúnavně po celé republice a přednášejí o výchově dětí a hledání sama sebe. Středobodem jejich světa je rodina a malé děti do šesti let. Poznáte příběhy a osudy lidí, se kterými se potkali. Dočtete se, co je vlastně v životě důležité a na čem opravdu záleží. A co udělat, abychom to za žádnou cenu neminuli. A taky, jak je někdy těžké u toho neztratit naději.

Je to zajímavé, je to poučné, je tam sranda. Bude se vám to dobře číst!

…někdy může být život těžký, ale nikdy to nevzdávejte…

Valná většina problémů s výchovou a v partnerských vztazích se všemi psychickými i zdravotními důsledky vzniká z dnes převažujícího modelu, tzv. nukleární rodiny. Osamělá, vyčerpaná maminka na “mateřské dovolené” obklopená cizími lidmi, čekající na tatínka, až se vrátí z vydělávání na hypotéku, nemůže nikdy vychovat zdravé dítě. Ve vězení je samotka nejhorším trestem. Aby člověk vychoval dítě, které bude vyrovnané a zdravé, potřebujeme minimálně tři přítomné dospělé. Stejně tak, pokud nechceme, aby se život smrskl na víkendy a dovolené, je třeba redesignovat rodinu. Toto je důležitá, ojedinělá kniha, která se tomuto zásadnímu tématu podrobně a čtivě věnuje. 

Doktorka Frances E. Jensenová, uznávaná neuroložka, vychází ze svých zkušeností matky dvou synů – teenagerů a dává je do souvislosti s nejnovějšími výsledky výzkumu v oblasti fungování, struktury a kapacity mozku náctiletých. Výsledkem je kniha, která je zároveň průkopnická i srozumitelná. Autorka vysvětluje, jak tyto revoluční poznatky nejen boří hluboko zakořeněné omyly o teenagerech, ale také skýtají cenné praktické rady, které pomohou dospělým i náctiletým lépe se zorientovat v záhadném světě neurobiologie dospívání.

Zkušená dětská psycholožka poskytuje rodičům rady, jak podporovat a podněcovat vývoj dětí, a upozorňuje rodiče, čeho je třeba se vyvarovat. Ve čtivě napsaném, humorně laděném textu se věnuje všem složkám vývoje dítěte (motorickému a kognitivnímu, vývoji komunikace a paměti, sociálních dovedností, samostatnosti). Rady se týkají výchovy dětí v jednotlivých věkových obdobích od kojeneckého věku přibližně do šesti let. Autorka vysvětluje problematiku s použitím četných konkrétních příkladů i na základě otázek rodičů, s nimiž se setkává ve své poradenské a přednáškové praxi. Kniha je psána pro rodiče dětí do 6 let věku.

Kniha obsahuje rady psychologů a lékařů i osobní zkušenosti rodičů dyslektiků, alergických dětí, dětí s vadami řeči, zrakovým, sluchovým nebo tělesným postižením apod.

Dítě musí zvládnout obrovské množství dovedností jiného druhu než v dřívějších dobách, vstřebat neuvěřitelné množství poznatků. Podstatný požadavek proto je, aby se dítě dobře soustředilo, aby bylo pozorné, ukázněné, vytrvalé v tom se sice dnešní situace příliš neliší od minulosti, nicméně podstatná změna spočívá v tom, že u většiny vzdělávacích aktivit (ve škole i doma) musí být dítě v klidu! Proto představují stížnosti na neklid, živost dítěte od učitelů i od rodičů podstatný díl indikací na vyšetření v odborných institucích.

Chcete, aby se vaše děti cítily s vámi a dalšími členy rodiny v bezpečí a důvěřovaly vám? Aby domov považovaly za oázu klidu a jistoty? Pak jim dopřejte každodenní opakující se běžné činnosti, pevné body v jejich životě, vlastně jakési malé rituály. V této knize naleznete tipy a náměty na mnoho dalších činností v rodině, které děti potřebují pro svůj zdravý psychický vývoj a které vám také pomohou v různých výchovných situacích.

Průlomová práce, ve které autoři citují díla západních expertů i výsledky z vlastní praxe s ohroženými dětmi, popisuje pojem psychické deprivace u dětí v ústavní péči a nepříznivých rodinných poměrech. Metodologicky důkladné dílo se nezastavuje u odborného posouzení problému, ale klade do popředí zájmy dítěte a humanistický přístup.

Rodiče, u jejichž dětí se projevují poruchy chování, si kladou důležitou otázku, zda se jedná o přechodné problémy chování jejich dětí, nebo jestli jde o nějakou psychickou poruchu, kterou je třeba léčit. Jak to rozeznat a co dělat?

Kniha čtenářům postupně odhaluje několik základních princípů, které mužům pomohou stát se svým dětem dobrými otci. Autor předkládá svůj pohled na dozrávání muže v dobrého otce, který se zájmem a moudrostí ovlivňuje a formuje svět a charakter svých dětí. Tato kniha je sice určena mužům, ale většina jejího obsahu je důležitá i pro ženy.

O výchovných odměnách a trestech, umění odpouštět a výchovných prostředcích a situacích pro jejich využití. Význam odměn a trestů je ve výchově zřejmě stále týž. Jen v různých dobách a společnostech se jedno nebo druhé více nebo méně zdůrazňuje, uplatňuje nebo hlásá a praktikuje. Autor si dovoluje pozvat čtenáře, aby se spolu s ním laskavě zamýšleli, proč, kdy a jak máme dát ve výchově svých dětí přednost tomu “po dobrém” nebo “po zlém”. Rozumět sobě a rozumět dítěti, to už je první krok na cestě výchovy.

Psychologický pohled na trápení, která dětem způsobují konflikty a problematické situace v rodině. Autoři se snaží ukázat nejčastější krizové situace v rodině, které přinášejí dětem trápení a způsobují dětská traumata. Rozvod, nemoc, úmrtí člena rodiny, příchod nového partnera či nevlastních sourozenců do rodiny, ale také nevěra rodičů, žárlivost, nesoulad v rodině, případně i na první pohled celkem obyčejné stěhování – to vše se dotýká dětské psychiky a dítě se s tím musí nějak vypořádat. Kniha popisuje tyto situace z pohledu dítěte, dává je do širších souvislostí s vývojovou psychologií dítěte a dokládá příklady z praxe včetně dětských kreseb, které mnohdy jasně vysvětlí to, co dítě nedokáže slovy popsat. Snaha porozumět dítěti v nelehkých situacích, do kterých se dostává “vinou” svých nejbližších a zajistit co nejlepší cestu k jejich nápravě, to je cílem této publikace. Psychologické výklady doplňují konkrétní rady pro rodiče a osoby pečující o děti.

Kniha věnovaná prvním dnům, měsícům a rokům života dítěte přináší informace o normálním vývoji, ale i o tom, co zdravému vývoji překáží nebo co ho ohrožuje. Jak uvádí Zdeněk Matějček v úvodu k prvnímu vydání, „mohou to být nejrůznější nemoci, úrazy a podobné nepříjemnosti, ale i nejrůznější nevhodné postupy v péči o dítě a v jeho výchově. A mohou to být třeba i jen trochu neobvyklé rysy osobnosti dítěte, takže nejsou jeho okolí dost srozumitelné.“ Autoři pomáhají rodičům porozumět svým dětem ve zdraví i nemoci, v radostech i starostech.

Zlobí, ruší, neposlouchá, neustále má s někým konflikty, takové bývá dítě s problémy v chování. Problémové chování má mnoho příčin, učitele ale často zajímá především to, jak s dítětem pracovat a jak mu pomoci začlenit se mezi vrstevníky. Kniha zkušené odbornice nabízí zejména předškolním pedagogům vysvětlení příčin poruch chování, možnosti jejich prevence a také ovlivnění projevů problémového chování.

Unavuje vás dohadování se s vašimi dětmi, aby s vámi alespoň trochu spolupracovaly? Vyčerpává vás jejich neposlušnost? Kniha 12 klíčů k důsledné výchově pomůže rodičům vyřešit tyto problémy s pomocí klíčových principů, jež umožňují vychovat vaše dítě k větší zodpovědnosti. S pomocí této knihy se naučíte, jak zacházet s dětským vzdorem, jak přimět děti k tomu, co po nich chcete, jak využít ve výchově prevence, jak děti naučit zdvořilosti a úctě a jak je připravit na jejich nezávislost.

Knížka je pro dívky užitečnou příručkou, ale může se hodit i rodičům, vychovatelům a učitelům. Autorka mluví otevřeně o všech psychických i fyzických tématech, přičemž se nevyhýbá ani ožehavějším a velmi intimním tématům, např. onanii nebo homosexualitě. Cituje z dopisů dívek, které pubertu prožívali, a nenásilně poukazuje na způsoby, jak se s ní co nejlépe vyrovnat.

Děti trpící poruchou pozornosti s hyperaktivitou (syndromem ADHD) představují pro své rodiče a učitele náročnou zkoušku. Ale i dětem samým přináší jejich postižení řadu problémů a často ohrožuje jejich zařazení do společnosti a někdy i zdraví. Kniha je přehledem současných poznatků o specifických poruchách pozornosti a hyperaktivitě u dětí a zároveň je vodítkem pro práci s nimi.

Autorka představuje metodu Rejoue (přehrávání), která staví na teoretických základech dvou rozdílných relaxačních metod: Jacobsonovy a Schultzovy. Jacobsonova metoda doporučuje relaxaci svalovou kontrakcí a uvolněním. Schultzova metoda využívá pro fyzické uvolňování smyslových obrazů a představ. Metoda Rejoue pomáhá dětem relaxovat pomocí krátkých her.

Co změní malé roztomilé dítě v tyrana, který je schopen ovládat celou rodinu? Autor popisuje mylné představy některých matek o lásce, které je vedou k tomu, aby milovaly své děti přehnaným a nezdravým způsobem. Nepopisuje jen typické nešvary ve výchově a jejich ovoce, ale i psychologické pozadí celého problému, především příčiny „opičí lásky“, kterých je více a pramení v nevyřešených postojích maminek. Jako zkušený psycholog nabízí autor i vhodné přístupy, nástroje a metody pro uzdravení rodinných vztahů. Téma je ilustrováno konkrétními zkušenostmi mnoha rodičů.

Jedinečný soubor námětů pro pohybový rozvoj nemluvňat a malých dětí od narození do jednoho roku je věnovaný především rodičům těchto dětí. Kniha nabízí hry a zábavné činnosti, které podporují rozvoj schopností a dovedností dětí. Rodiče v knize naleznou inspiraci, jak se svými dětmi trávit příjemně a užitečně svůj společný čas. Kniha je vybavena bohatým fotografickým materiálem.

Kniha s humorem dává nahlédnout do společného soužití bílé rodiny s adoptovaným Romem – Borisem, a to od plenek až do jeho 21 let. Nabízí čtenáři originální způsoby řešení výchovných problémů i zkušenosti s domácí školou. Předkládá zkušenosti s adopcí, ale je i oddychovou četbou pro zasmání. Kniha je vhodná pro širokou veřejnost, rodiče, vychovatele, zájemce o romskou problematiku.

Návod pro rodiče, jak doprovázet své děti na cestě k dospělosti. Vychovávat dítě znamená respektovat jeho dětskou osobnost se všemi jejími zvláštnostmi a bezpodmínečně ho přijmout. Autorky společně shrnuly své dlouholeté zkušenosti do příručky určené všem rodičům, kteří chtějí ze svých dětí vychovat osobnosti se svobodným, tvořivým myšlením, silnou vůlí a odolností, optimistickým životním postojem a schopností milovat.

Knížka otvírá téma chlapecké puberty, období mnoha změn. Vede kluky k tomu, aby svou pubertu přijali bez předsudků a s otevřeností, která jim umožní mluvit s kamarády i důvěryhodnými dospělými o všech soukromých a někdy i velmi intimních problémech, které je právě trápí. Knížka vychází z drobných příběhů kluků i dnes již dospělých mužů, kteří se svěřují se svými pubertálními pocity a zážitky.

Jak se z našich dětí stávají dospělí? Jak poskytnout oporu a budovat vzájemný vztah? Jak dopřát volnost, ale zároveň nastavit mantinely? A jak se vyhnout konfliktům v rodinném životě? Autor sympatickým způsobem odpovídá na tyto a mnohé další otázky a dokládá příklady z praxe. Puberta je obtížným obdobím a ačkoli je nedílnou součástí lidského života, bývá zkrátka někdy nad síly všech zúčastněných. Jenže právě v této chvíli by rodiče neměli kapitulovat, role rodičů je právě nyní obzvláště důležitá!

Ilustrovaná publikace, která je návodem k práci s životním příběhem dítěte. Vysvětluje význam všech událostí v životě dítěte a představuje metodu, díky níž dítě porozumí své minulosti, pochopí svou současnou situaci a dokáže hledět s optimismem do budoucnosti.

Kniha nabízí rodičům, prarodičům, učitelům, vychovatelům a dalším laikům i odborníkům pečujícím o děti a dospívající praktické rady na cestách výchovy. Jejím hlavním cílem je nabídnout rodičům vodítko při jednání s dětmi, a to v kontextu rodinného systému, v němž autor knihy přihlíží i k potřebám rodičů samých, neopomíjí je ani nesnižuje. Výchovu pojímá jako náročný úkol, který není nutné zvládat bezchybně, naopak doporučuje, aby se rodiče poučovali z chyb a čerpali z nich podněty pro další výchovu.

Puberta dává často zabrat dospívajícím dětem i jejich rodičům. Autor nepovažuje dospívání za problém, který je potřeba vyřešit, ani za náročnou vývojovou fázi, kterou je nutné přetrpět. Přináší návod, jak zachovat dobé vztahy mezi rodiči a dětmi a žít i nadále spokojeným životem, který nepochybně využije každá rodina.

Poznejte dětský mozek a využijte nejnovější poznatky z neurovědy ve výchově a péči o své děti. Tento světový bestseller nabízí rodičům věkově přiměřené strategie zvládání každodenních překážek. Ukáže vám, jak kultivovat zdravý emocionální a intelektuální vývoj dětí tak, aby mohly vést vyrovnané a smysluplné životy plné hlubokých vztahů. Autoři nabízejí revoluční přístup založený na dvanácti klíčových strategiích, a předkládají čtenářům nejnovější vědecké poznatky o tom, jak je dětský mozek „zapojený“ a jak funguje. Usnadnění výchovných postupů navíc přinášejí ukázkové dialogy konkrétních situací v komiksových obrázcích, a také pár stránek určených přímo starším dětem, kde si samy v popisech názorných obrázků mohou přečíst, jak jejich mozek v aktuálně dané situaci pracuje.

Na knižním trhu ojedinělá publikace, která poskytuje ucelený pohled na oblasti, které v souvislosti s homosexualitou (či dalšími podobami sexuality) bývají vnímány jako problematické či kontroverzní – na dětství, dospívání, partnerské vztahy a v neposlední řadě na rodičovství párů stejného pohlaví. Autor se nezaměřuje izolovaně na jevy jako coming out, šikana ve škole, nebo jak se stávají neheterosexuální lidé rodiči, ale vnímá je v širším kontextu.

Kniha seznámí čtenáře s prožitky a zkušenostmi pěti rodin, do nichž se narodilo dítě se závažnými zdravotními komplikacemi. Uvádí některé obecnější charakteristiky vývoje dětí s problémy, zejména dětí, které se narodily předčasně, a upozorňuje na obtížnou prognózu pozdějšího vývoje z raného období života.

Publikace přináší komplexní pohled na často kontroverzně pojímané téma pěstounské péče a zaplňuje mezeru ve vědeckých poznatcích. Vychází z rozsáhlého a v našich podmínkách ojedinělého výzkumného projektu, který mapoval prostředí a význam biologické a pěstounské rodiny. Důraz je kladen na zjištěné ochranné faktory ve vývoji dítěte v pěstounské péči. Současně je poukázáno na rizika, která hrozí při nerespektování psychických potřeb dětí.

Cítíte se pláčem a záchvaty vzteku svého dítěte zaskočeni? Nevíte, jak se k němu postavit, nemáte k jeho řešení potřebnou trpělivost nebo vás rozčiluje? Máte problém zorientovat se v záplavě rad, které si navzájem protiřečí? Tato kniha vám dodá potřebnou sebedůvěru a pomůže vám zůstat s dítětem i během náročnějších okamžiků v citovém spojení.

Příručka pro rodiče hyperaktivních dětí shrnuje základní poznatky o působení stravy na chování dítěte i rady, jak vhodnou stravou toto chování příznivě ovlivnit.

Kniha se zabývá vztahem mezi rodiči a dětmi od nejútlejšího věku až po školáky. V kapitolách o dětském mozku, pláči, spánku, špatném chování, ustavení disciplíny atd. jsou vždy uvedeny praktické rady, jak reagovat na určité způsoby chování dítěte.

Anička se narodí na svět, kde se jako většina z nás potká se svou babičkou. Hraje si s ní, učí se od ní, povídají si spolu a mají také tajemství. Jak Anička roste a poznává svět, babička pomalu odchází. Anička je s babičkou až do konce a dokáže si s ní hrát i potom.

Publikace si klade za cíl podat rodičům informace o problematice šikanování mezi dětmi školního věku. Zaměřuje se zejména na psychologické pozadí vztahů ve školním kolektivu, na jejich patologii a na komunikaci mezi vrstevníky i mezi dětmi a dospělými. Naznačuje, jak by sami rodiče mohli šikanu rozpoznat a případně ji ve spolupráci s pedagogy, psychology a dalšími odborníky pomáhat řešit. V knize jsou uvedeny kazuistiky.

Odborně naučná publikace zaměřená na téma attachmentu a posledních objevů v neurobiologii a vývojové psychologii v této oblasti. Případové studie a ukázky terapeutické praxe pocházejí ze zahraničí i z českého prostředí. Je rovněž určena všem, kteří pečují o děti s raným vývojovým traumatem. Zaujme i pěstouny, adoptivní rodiče a učitele těchto dětí.

Publikace je určena především samotným dětem ve věku od 7 do 15 let, které mají Aspergerův syndrom, a také jejich rodičům, vyučujícím, vedoucím zájmových kroužků nebo kamarádům. Je psána z pohledu chlapce Adama s touto poruchou, který svým vyprávěním provází každodenními obtížemi, se kterými se setkává.

Poté, co se po tatínkovi Žabákovi a mamince Žabákové slehla zem, dvě jejich malé žabičky zůstaly opuštěné. Paní Kosová, pan Krtek a pan Ježek by jim rádi pomohli, ale žádný z nich neví jak. Pak se ale objeví maminka Myšková a rozhodne se o žabičky postarat se slovy: „Dítě je dítě. A všechny děti potřebují střechu nad hlavou, místo na hraní, dobré jídlo a někoho, kdo je má rád!“

Knížka byla napsána pro všechny, kteří se rozhodli být rodiči dětem, které se u nich nenarodily: Adoptivní rodiče, příbuzné, partnery rodičů, pěstouny a další pečovatele. A také pro jejich okolí: babičky, dědy, sousedy, paní učitelky a další. Knížka přináší přehledný obrázek o tom jak se orientovat ve službách, odborné pomoci a ve státním systému sociálně právní ochrany. Také přístupně a na vysoké úrovni shrnuje specifická témata, která náhradní rodičovství přináší při péči o děti a jejich výchově: význam rodiny a rodičovské postavy pro děti, které nežijí s biologickými rodiči; téma attachmentu a vztahu s dospělými; prožívání a psychický vývoj dětí v péči náhradních rodičů, specifická problémová chování dětí; stesk po biologické rodině a kontakt s ní, historie dítěte; co musí dítě zvládnout, aby netrpělo následky stresu z dětství do dospělosti a jiné.

Se svými více než dvacetiletými zkušenostmi v oblasti dětské psychoterapie Jenett Wolfdieter upouští od nezáživného vědeckého vysvětlování a místo toho nabízí praktické tipy pro všední den, které pokrývají celé spektrum rodinného života: od stresových situací jako je ranní vstávání nebo večerní usínání, přes používání televize a počítačů, až k problémům ve škole jako je psaní, čtení, počítání a vypracování domácích úkolů.

Jak technologie připravují muže o mužství a co s tím

Fakt je, že máme obří problém: Uvěřili jsme mýtu o cizích, nebezpečných lidech a děti tak už nemohou “lítat” venku. Místo toho je rozvážíme na kroužky, které jsou ale jen chabou náhražkou za možnost venku, s ostatními dětmi neplánovaně objevovat svět. Zbytek času sedí doma. Doma jsou čtyři stěny, jeden až dva rodiče, možná sourozenec. Prostě nuda. Naštěstí někdo vynalezl videohry, chytré telefony a sociální sítě. A to je zábava! Bohužel moderní technologie na děti (i na dospělé) působí jako pán prstenů ze stejnojmenné trilogie. Pokud se tomuto “miláškovi” nestanoví pevné hranice, ničí životy.

Publikace provází čtenáře vývojem syndromu ADHD od dětství až do dospělosti, popisuje obtíže, které s ADHD souvisí, přináší konkrétní možnosti, jak řešit v běžném životě problémy s pozorností, pamětí, dochvilností, s dodržováním termínů, s udržením pořádku, chaosem, se zbrklostí, s učením, ale i s emoční nevyrovnaností, udržením přátelského nebo i partnerského vztahu, s vlastní sebekázní a vůlí.

Neklidné a nesoustředěné děti, zejména ty hyperaktivní, zde zřejmě vždy byly a rozhodně i budou. Často jsou pro své chování vnímány pedagogy a někdy i rodiči jako problémové. Publikace by měla přispět k tomu, aby hyperaktivní děti přestaly být neřešitelným problémem – včasné a správné výchovné vedení hyperaktivního dítěte může nejen zmírnit problémy, které tyto děti mají, ale některým i předejít. Autorky poukazují zejména na to, že hyperaktivita nemá jen negativa, ale také svá pozitiva, kterých lze využít.