Služby určené pěstounským rodinám

Vzdělávací pobyty

Vzdělávací pobyty představují intenzivní víkendové vzdělávání, jehož obsahem jsou aktuální témata pěstounské péče, konzultace s odborníky, prostor pro čas strávený s rodinou a odpočinek.

Pobyty mají kapacitu 20 hodin vzdělávání. V době vzdělávání pěstounů je vždy zajištěn program pro děti s hlídáním.

Vzdělávací pobyt je určený primárně pro pěstouny, kteří mají uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče s CRSP, kteří mají účast na vzdělávání zdarma.

V případě volné kapacity nabízíme možnost účasti pěstounů z jiných doprovázejících organizací, pro které je účast na pobytu zpoplatněna hodinovou sazbou 250 Kč / 1 hodina vzdělávání. V případě zájmu se obracejte na koordinátora vzdělávání. 

Termíny

Téma: Jak komunikovat s dětmi o jejich historii

 • 19.–21. 4. 2024 
 • 4.–6. 10. 2024

Kde

Podmínky pobytu

 • Postup plnění zákonných povinností, které jsou nám, jako Správci vašich osobních údajů uloženy, najdete na našich webových stránkách: http://crsp.cz/index.php/informace-ke-zpracovani-osobnich-udaju.
 • Dále souhlasím s případnou stáží studenta v průběhu pobytu
 • Prohlašuji, že jsem seznámen/a se svým zdravotním stavem a zdravotním stavem mnou přihlášených dalších účastníků. Prohlašuji, že já i všichni mnou přihlášení účastníci jsme ze zdravotního hlediska způsobilí absolvovat tento konkrétní pobyt. Beru na vědomí, že pobytu se mohou zúčastnit přihlášení účastníci pouze při splnění podmínky tzv. bezinfekčnosti (za podmínky, že v den nástupu na pobyt nevykazují známky žádného infekčního onemocnění). Dojde-li k takovému onemocnění v průběhu pobytu, nemůže se dotčený účastník, z důvodu zabránění šíření nákazy, zúčastňovat společných aktivit, dokud není bezpečně zjištěn charakter onemocnění. Zavazuji se, že v případě takového onemocnění se podřídím přijatým přiměřeným opatřením, která mají zabránit šíření nákazy.
 • Beru na vědomí, že za děti zodpovídají jejich pěstouni po celou dobu pobytu. V případech odděleného programu pro děti zajištěného organizátorem pobytu přebírá zodpovědnost organizátor.
 • Zavazuji se zúčastnit úvodního poučení pořádající organizace o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně mého majetku při programu a zavazuji se přednesenými instrukcemi řídit.
 • Beru na vědomí, že po dobu pobytu organizátor neodpovídá za moji/naši bezpečnost, ochranu zdraví a ztrátu předmětů v mém vlastnictví. Současně beru na vědomí, že pro případ vzniku odpovědnosti organizátora za jakoukoli případnou škodu je organizátor pojištěn, s výjimkou některých rizik (jako jsou např. adrenalinové sporty, odcizení majetku účastníkům apod.). Beru na vědomí, že rizika, se kterými je pobyt spojen, si mohu nechat individuálně pojistit.
 • Beru na vědomí, že z hygienických a bezpečnostních důvodů se žádné zvíře (pes atd.) nemůže účastnit společného programu ani obývat společné prostory na pobytu, s výjimkou vodících a asistenčních psů.

Storno podmínky pobytu

 • 6 týdnů (42–22 dní) před začátkem pobytu – 35 % z celkové ceny pobytu
 • 3 týdny (21–8 dní) před začátkem pobytu – 60 % z celkové ceny pobytu
 • 1 týden (7–1 den) před začátkem pobytu – 90 % z celkové ceny pobytu
 • v den pobytu – 100 % z celkové ceny pobytu

Storno podmínky se rovněž vztahují na klienty, kteří mají s CRSP uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče (pobyt je jim hrazen z prostředků organizace). V případě, že se bez omluvy předem a bez uvedení závažných důvodů pobytu nezúčastní, bude storno vypočteno z nákladů na vzdělávání a ubytování. V případech, kdy za všechny přihlášené osoby účastník najde náhradu, nebudou mu účtovány storno poplatky.

Pobyty, které proběhly

Vzdělávací pobyt pro příbuzenské pěstouny a pěstouny se zprostředkovanou pěstounskou péčí.

Počet hodin vzdělávání: 20

Místo konání: Ekocentrum Trkmanka, Nádražní 1/1, Velké Pavlovice, 691 06

Lektoři: Danka Pukancová

Vzdělávací pobyt pro příbuzenské pěstouny a pěstouny se zprostředkovanou pěstounskou péčí.

Počet hodin vzdělávání: 20

Místo konání: Penzion Kadlcův mlýn, Mariánské údolí 2169/3, 628 00 Brno
www.kadlcuvmlyn.cz

Lektoři: Danka Pukancová

Vzdělávací pobyt pro příbuzenské pěstouny a pěstouny se zprostředkovanou pěstounskou péčí.

Počet hodin vzdělávání: 20

Místo konání: Penzion Kadlcův mlýn, Mariánské údolí 2169/3, 628 00 Brno
www.kadlcuvmlyn.cz

Lektoři: Danka Pukancová

Počet hodin vzdělávání: 20

Témata vzdělávání: Sexualita a jak k ní přistupovat u dětí s dospívajících v PP, První pomoc u dětí a dospělých

Lektoři: Mgr. Michaela Trávníčková, Lektoři firmy Učíme první pomoc

Místo konání: Penzion Kadlcův mlýn, Mariánské údolí 2169/3, 628 00 Brno
www.kadlcuvmlyn.cz

Počet hodin vzdělávání: 20

Témata vzdělávání: Sexualita a jak k ní přistupovat u dětí s dospívajících v PP,  Rizikové situace a základy první pomoci

Lektoři: Mgr. Michaela Trávníčková, Mgr. Hana Filipová

Místo konání: Penzion Kadlcův mlýn, Mariánské údolí 2169/3, 628 00 Brno
www.kadlcuvmlyn.cz

Počet hodin vzdělávání: 20

Téma vzdělávání: Rehabilitační techniky zvládání stresu a napětí, Budování identity dítěte v pěstounské péči, Specifické potřeby dětí ve vzdělávání 

Lektoři: Mgr. Hana Filipová, Mgr. Michaela Trávníčková, Mgr. Xenie Psotová, Mgr. Martina Hubeňáková

Ubytování: Penzion Veritas, Sklepní 779, 691 25 Vranovice, www.penzionveritas.cz

Počet hodin vzdělávání: 20

Téma vzdělávání: Rehabilitační techniky zvládání stresu a napětí, Základy podpory zdravé identity dítěte v NRP při práci s minulostí, Specifické potřeby dětí ve vzdělávání

Lektoři: Mgr. Hana Filipová, Mgr. Eva Pávková, Mgr. Xenie Psotová, Mgr. Martina Hubeňáková

Ubytování: Rekreační zařízení Vaverkův mlýn, Lažánky 104, 664 71, www.vaverkuvmlyn.cz

Počet hodin vzdělávání: 24

Téma vzdělávání: Jak podpořit vlastní děti v pěstounské péči, Terapie hrou, Agrese je OK

Lektoři: Bc. Barbara Helešicová, Mgr. Jeanette Vrtková, Mgr. Petr Soják, Ph.D.

Ubytování: Rekreační zařízení Vyhlídka, Češkovice 158, 678 01 Blansko, www.vyhlidka-blansko.cz

Počet hodin vzdělávání: 24

Téma vzdělávání: Drogy a závislosti, Rodič ve vězení, Práva a povinnosti v náhradní rodinné péči

Lektoři: Ing. Radovan Voříšek, Mgr. Kamil Litvik, Mgr. Eva Janíčková

Ubytování: Rekreační zařízení Vyhlídka, Češkovice 158, 678 01 Blansko, www.vyhlidka-blansko.cz

Počet hodin vzdělávání: 24

Téma vzdělávání: Transgenerační přenos,Spolupráce pěstounské a biologické rodiny, kontakty dětí s biologickou rodinou,Podpora přijatých i biologických dětí při výkonu pěstounské péče,První pomoc dětem

Lektoři: Mgr. Eva Janíčková, Mgr. Peter Kollár, Mgr. Hana Filipová

Ubytování: Hotel Stará škola, Sloup 30, 679 13; www.staraskola.cz

Počet hodin vzdělávání: 24

Téma vzdělávání: Jak vytvořit uzdravující domov, Základy podpory zdravé identity dítěte v NRP, První pomoc dětem

Lektoři: Mgr. Marcela Horáčková, Mgr. Eva Pávková, Mgr. Hana Filipová

Ubytování: Balónový hotel Radešín, Radešín 11, 592 55 Bobrová; www.balonovyhotel.cz

Počet hodin vzdělávání: 12

Témata vzdělávání: Jak si ne/rozumíme, Specifika příbuzenské pěstounské péče

Lektoři: Mgr. Peter Kollár, Mgr. Kamil Litvik

Ubytování: Duchovní Centrum Vranov u Brna, Vranov 7, 664 32 Vranov; www.dc-vranov.cz

Počet hodin vzdělávání: 24

Témata vzdělávání: Deprivace a trauma, Výchovné problémy u dětí v NRP, Puberta dětí v NRP, Vliv přijetí dítěte na celou rodinu

Lektorka: Mgr. Hana Brodníčková

Ubytování: Rekreační zařízení Vyhlídka, Češkovice 158, 678 01, Blansko; www.vyhlidka-blansko.cz

   

Pobyt byl podpořen projektem Všechny naše děti z dotačního programu Rodina.

Počet hodin vzdělávání: 12

Témata vzdělávání: Specifika výchovy dětí v pěstounské péči

Lektorka: RNDr. Miloslava Striová

Ubytování: Penzion Zubr, Ujčov 46, 592 62 Ujčov; http://www.penzion-zubr.cz/

Počet hodin vzdělávání: 18

Témata vzdělávání: Agrese, negativismus a vzdor u dětí v NRP, Autorita a hranice ve výchově, Role potřeb v rodinných vztazích

Lektoři: Mgr. Zdeňka Rohrerová, Mgr. Martina Přenosilová, Mgr. Martina Neumannová

Ubytování: Rekreační zařízení Vyhlídka, Češkovice 158, 678 01 Blansko; www.vyhlidka-blansko.cz

Počet hodin vzdělávání: 18

Téma vzdělávání: O dětském lhaní a emocích, Budování identity dítěte, Muzikoterapie

Lektoři: Mgr. Martina Přenosilová, Mgr. Tereza Mrhálková, Mgr. Karolína Skřičková

Ubytování: Hotel Stará škola, Sloup 30, 679 13 Sloup; www.staraskola.cz

Kontakt

V případě dotazů kontaktujte koordinátorku: