Služby určené pěstounským rodinám

Doučování dětí v pěstounských rodinách

Naši pracovníci budou v pravidelných předem stanovených termínech docházet do pěstounských rodin nebo na jiné předem dohodnuté místo (např. školní družina, prostory Centra pro rodinu a sociální péči apod.), kde se budou věnovat doučování dítěte dle jeho individuálních potřeb.

Smyslem aktivity je nejen rozšířit vědomosti anebo zlepšit známky dětí, ale nalézt a podpořit jejich silné stránky a hledat motivaci. Budujeme tak v dětech nejen sebevědomí, ale také snahu pro lepší výkon, který přináší ocenění a následně dobrý pocit. Zároveň má doučování pozitivní dopad na celou rodinu.

Cena

ZDARMA díky projektu S pěstouny životem

Termíny

Konkrétní termíny a časy dle individuální domluvy

Kontakt

Aktivity projektu „S Pěstouny životem“ jsou podpořeny z dotačního programu Rodina.
Za finanční podpory statutárního města Brna
logo_darujme-cz

Podpořte nás na darujme.cz

Chod a provoz neziskové organizace (Centrum pro rodinu a sociální péči nevyjímaje) je z velké části financován prostřednictvím dotačních či nadačních programů, ať už na evropské, národní či samosprávné úrovni.

Vždy však existují aktivity, které byly, jsou a budou realizovány bez ohledu na to, zda jsou finančně podpořené či nikoli. Prostě proto, že je to správné a nikdy se takových programů nevzdáme. Na jejich podporu využíváme dary organizací a jednotlivců.

Další možnosti jak nás podpořit (crsp.cz) »