Služby určené pěstounským rodinám

E-learning

Nabízíme moderní možnost e-learningového vzdělávání, které můžete absolvovat z pohodlí domova. Stačí vám jen přístup k internetu.

 • E-learningové vzdělávání poskytujeme našim klientům, kteří si kurz absolvují bezplatně po domluvě se svojí klíčovou pracovnicí

 • Kurzy jsou dostupné i pro ty, se kterými nemáme uzavřenou dohodu. Vzdělávání je zpoplatněno částkou 200 Kč / 1 hodinu vzdělávání.

Vstupte do e-learningu

Vzdělávání pěstounů naleznete na této adrese:

Máte-li rozpracovaný kurz v našem původním e-learningovém systému, je možné vzdělávání dokončit zde elearning.crsp.cz.

Nabízené kurzy

Časová dotace: 8 vzdělávacích hodin

Anotace

Proč jsou hranice při výchově dětí tak důležité? Jak a proč být ve výchově laskavý a zároveň důsledný? Jak na vštěpování hranic? Jak reagovat na nevhodné chování dětí a ještě raději mu předcházet? Jak vést dítě k tomu, aby se stal z něj stal dospělý člověk zodpovědný a vnímavý k potřebám sebe i druhých, nikoli sobecký, nebo ustrašený?

Časová dotace: 8 vzdělávacích hodin

Anotace

Učení je proces získávání zkušeností, díky němuž dochází k utváření jedince v průběhu jeho života. Ne každý člověk zvládá učení snadno a bez obtíží. Děti s ADHD to mají o to složitější, že jejich schopnost soustředit se a vnímat je ovlivňována neklidem a nepozorností, ze které však nemohou.

Pro rodiče, osoby, které pečují o děti s ADHD, ale také pro učitele či vychovatele je proto důležité znát specifické projevy dítěte a umět s nimi pracovat, tak aby proces učení byl efektivní jak pro dítě, tak pro jeho okolí.

Časová dotace: 8 vzdělávacích hodin

Anotace

Každá lidská bytost má svá práva. Tento kurz blíže pojednává o právech dětí, specificky těch, které vyrůstají v náhradním rodinném prostředí, v pěstounských rodinách.

Časová dotace: 8 vzdělávacích hodin

Anotace

Tento kurz se zaměřuje na nejdůležitější poznatky z vývojové psychologie dítěte. Seznamuje se základními obecnými pojmy vývojové psychologie, s vývojovými potřebami dětí, jejich identifikací a saturací. Stěžejními tématy je téma vývojových fází dítěte a téma vlivu traumatu na vývoj dítěte. 

Časová dotace: 6 vzdělávacích hodin

Anotace

V tomto kurzu se dozvíte důležité informace o ADHD,  o diagnostice poruchy,  ale i o potenciálu těchto dětí. Součástí kurzu jsou také zásady při výchově dítěte s ADHD a jsou zde také představeny aktivity a pomůcky, které můžete využívat doma i ve škole. Kurz obsahuje zajímavá videa a články. 

Časová dotace: 6 vzdělávacích hodin

Anotace

V tomto kurzu se seznámíme s tím, jakou roli hraje komunikace při budování dobrých vztahů a proč je v komunikaci důležité porozumění a vstřícné naslouchání. Dále se dozvíte, jak vypadá efektivní a neefektivní komunikace. Popíšeme si techniku vstřícného naslouchání a naučíte se používat já sdělení. 

Časová dotace: 6 vzdělávacích hodin

Anotace

V tomto kurzu se seznámíte s tím, jak má vypadat konstruktivní hádka, jaké volíme strategie v konfliktu. Také jakých komunikačních faulů byste se neměli dopouštět. Dále se dozvíte základní informace komunikačních stylech a o manipulaci. 

Časová dotace: 6 vzdělávací hodiny

Anotace

Kurz slouží k základnímu zvládnutí neodkladné k základnímu zvládnutí neodkladné první pomoci a akutních stavů u miminek, dětí a mládeže. Tento kurz slouží spíše ke zopakování znalostí první pomoci, proto vám doporučujeme absolvovat prezenční kurz první pomoci, kde si budete moci např. kardiopulmonální resuscitaci vyzkoušet v praxi na figuríně.

Časová dotace: 6 vzdělávacích hodin

Anotace

Kurz slouží k základnímu zvládnutí neodkladné první pomoci a akutních stavů u miminek, dětí a mládeže.

Časová dotace: 4 vzdělávací hodiny

Anotace

Tento kurz se zabývá moderní teorií attachmentu, neboli teorií vztahové vazby. V kurzu se účastník dozví, co je to attachment a teorie attachmentu, jaké rozlišujeme typy a poruchy attachmentu jak tyto poruchy vznikají, jak se u dítěte projevují a jaké jsou možnosti účinné pomoci. Kurz je přínosný pro všechny náhradní rodiče. 

Časová dotace: 4 vzdělávací hodiny

Anotace

Internet nabízí dětem a mladým lidem úžasné příležitosti objevování, komunikace a tvorby. Při používání internetu existují rizika a je třeba s nimi počítat. Cílem kurzu je Vás s riziky seznámit a naučit Vás, jak internet bezpečně užívat. 

Časová dotace: 4 vzdělávací hodiny

Anotace

Poruchy příjmu potravy, mezi které se řadí např. mentální anorexie či bulimie, patří mezi závažná duševní onemocnění. Je proto důležité vědět, jak se projevují, abychom byli schopni je co nejdříve rozpoznat. Kurz zahrnuje informace o konkrétních poruchách, ale také poznatky, jak můžete onemocnění rozpoznat a jak jim předcházet.

Časová dotace: 3 vzdělávací hodiny

Anotace

Téměř všichni uživatelé internetu jsou zároveň i uživatelé sociálních sítí. Nejvíce diskutovanými tématy okolo sociálních sítí jsou sdílení a možnosti zneužití citlivých dat, důvěryhodnost sdělení a důvěryhodnost identity uživatele. V našem kurzu se budeme těmito tématy zabývat, zaměříme se na rizika sociálních sítí i na jejich prevenci.

Časová dotace: 2 vzdělávací hodiny

Anotace

V tomto kratším kurzu získáte základní znalosti o problematice CAN – syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte. 
Dozvíte se, jaké jsou formy syndromu a jak to lze na dítěti rozeznat. Kurz také obsahuje kontakty, kde lze v případě potřeby hledat pomoc a další informace. 

Kurz momentálně prochází revizí a není v nabídce k dispozici.

Časová dotace: 7 vzdělávacích hodin

Anotace

Kurz se zabývá problematikou finanční gramotnosti dětí i dospělých. Kromě přehledu základních pojmů z finanční oblasti, naleznete praktické rady o dluzích, exekucích, oddlužení a ochraně spotřebitelů. Nedílnou součástí kurzu jsou tipy, jak s dětmi mluvit o financích. Kurz je plný praktických návodů a odkazů. 

Aktuálně nepřístupné kurzy

Kurz byl dočasně odstraněn z naší nabídky. V kurzu probíhají aktualizace, z toho důvodu je nepřístupný a neobjednatelný.

V případě, že potřebujete kurz za 4 hodiny, nabízíme Prevence ve výchově – bezpečnost na internetu nebo Attachment (vztahová vazba).

Omouváme se za nepříjemnosti a děkujeme za trpělivost.


Časová dotace: 4 vzdělávací hodiny

Anotace

Dříve se kurz jmenoval Zákon o sociálně-právní ochraně dětí. Kurz zahrnuje náhradní rodinnou péči z pohledu Zákona o sociálně právní ochraně dítěte č. 359/1999 Sb. Dozvíte se, jaké jsou formy náhradní rodinné péče, jaká jsou práva a povinnosti osob v NRP. Také jaké jsou jsou dávky pěstounské péče, podrobněji se kurz věnuje odměně pěstouna v kontextu nemocenského a důchodového pojištění.

Jak postupovat v případě, že máte o e-learningové kurzy zájem a nemáte s námi podepsanou dohodu

 • V e-learningu v části Přehled kurzů si vyberte kurz, který chcete absolvovat, a postupujte podle návodu “Jak se přihlásit”. Postup do značné míry kopíruje nakupování v e-shopu.
 • Na základě Vaší objednávky bude vystavena zálohová faktura s platebními údaji a termínem splatnosti.
 • Požadujeme výhradně platbu předem.
 • Jakmile bude částka uhrazena na náš účet, budou Vám e-mailem zaslány přihlašovací údaje (uživatelské jméno a heslo) a zpřístupněn daný kurz. Zde žádáme o trpělivost, jelikož každá platba prochází ověřovacím procesem a může tak dojít i k týdenní prodlevě.
 • Po přihlášení máte 4 měsíce na splnění kurzu.
 • Na začátku si pečlivě přečtěte informace o kurzu s instrukcemi.
 • Jakmile kurz úspěšně dokončíte, bude Vám vystaven certifikát o absolvování kurzu. Odkaz na stažení certifikátu Vám automaticky přijde také na Vaši e-mailovou adresu. Tento e-mail můžete poslat Vaší klíčové pracovnici jako doklad o absolvovaném vzdělání.

Kontakt

Pokud si nebudete s něčím vědět rady, kontaktujte koordinátorku e-learningového vzdělávání:

Vážené pěstounky, vážení pěstouni,

přejeme Vám vše dobré v novém roce a prosíme o zpětnou vazbu za rok 2022.

Jsou to pro nás cenné informace, které využijeme pro zkvalitnění našich služeb.

Je možné to udělat těmito způsoby:

 1. Můžete vyplnit a odeslat anonymní Google formulář.
 2. Můžete si stáhnout a vytisknout tiskopis pdf, který po vyplnění vhodíte do schránky důvěry v průjezdu budovy CRSP na Biskupské 7
  (opět anonymně).

Budeme rádi, pokud se nám dotazníky vrátí do 31. 1. 2023.

Děkujeme za čas, který hodnocení Služeb určených pěstounským rodinám za rok 2022 věnujete.

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

 1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
 2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
 3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)