Služby určené pěstounským rodinám

Snoezelen pro pěstouny a děti v pěstounské péči

Snoezelen je multifunkční metoda založená na senzorické stimulaci při které se využívají vybrané čichové, zrakové, hmatové a sluchové podněty. Metoda napomáhá navodit pocit klidu, uvolnění, bezpečí a relaxace.

Setkání s klientem probíhá cca 1 hodinu ve speciálně upraveném prostředí, které se nachází přímo v budově Centra pro rodinu a sociální péči pod vedením odborného lektora. Jedná se o tzv. bílý Snoezelen, který je neutrální a poskytuje tak klidné prostředí vhodné k relaxaci. Obsah setkání je vždy přizpůsoben konkrétním potřebám klienta.

Svým terapeutickým zaměřením je metoda vhodná pro pěstouny, jejich vlastní i svěřené děti. Účinky prožitku v prostředí Snoezelen se dostaví po opakované návštěvě.

Cena

ZDARMA díky projektu S pěstouny životem

Termíny

Konkrétní termíny a časy dle individuální domluvy

Kontakt

Jak metoda Snoezelen pomáhá dětem:

 • navození pocitu pohody, spokojenosti a bezpečí
 • podpora schopnosti soustředit se
 • snížení stresu, strachu, nejistoty a agrese
 • podpora zdravé emocionality
 • rozvoj smyslového vnímání
 • možnost odpočinku

Co metoda Snoezelen přinese dospělým:

 • obohacující smyslový zážitek
 • možnost být v kontaktu se svým tělem, se svým prožíváním a svými emocemi
 • naučíte se uvědomit si a respektovat své vlastní potřeby
 • navození pocitu pohody a zklidnění
 • podpoří Vaši schopnost relaxovat, osvojíte si základní relaxační metody
 • prostor k odpočinku a péči o sebe
Aktivity projektu „S Pěstouny životem“ jsou podpořeny z dotačního programu Rodina.
brno-logo
Za finanční podpory Statutárního města Brna