Služby pro pěstouny v době karantény

Milí pěstouni, milé děti,

ocitli jsme se všichni v nové, pro nás neznámé a současně náročné situaci, která na nás klade zvýšené nároky, nejen co se týká ochrany zdraví, ale také zajištění všech potřeb našich dětí, včetně jejich vzdělávání a naplnění volného času, případně zajištění kontaktů dětí s rodiči či osobami dítěti blízkými.

Přestože jsme byli nuceni kvůli vládním opatřením naše služby omezit, jsme připraveni o to více vám v této době pomoci s řešením možných problémů.

Jak fungujeme v této době

S ohledem na omezení osobních návštěv v domácnostech pěstounů poskytujeme v současné době pouze telefonické nebo e-mailové konzultace. Všichni klíčoví pracovníci jsou však připraveni pomoci vám s jakýmikoliv dotazy, s žádostí o pomoc, ale nabízejí i možnost „jenom“ sdílet s vámi obtížné okamžiky.

Doporučení ke školní přípravě

Je určitě náročné zvládat nyní s dětmi jejich školní přípravu, proto přinášíme tipy, kde můžete najít různé učební materiály:

Česká televize/ ČT2 – programy UčíTelka a Odpoledka

Každý všední den od 9.00 do 15.00 hodin vysílá Česká televize na programu ČT2 vzdělávací pásmo pro základní školy. Bloky UčíTelka a Odpoledka mají pomoci dětem pochopit a procvičit učivo během času uzavření škol.

  • Program UčíTelka (1. stupeň ZŠ) běží v televizi na ČT2 od 9 do 12 hodin.
  • Program Odpoledka (2. stupeň ZŠ) běží v televizi na ČT2 od 12 do 15 hodin.

Výuka a procvičování na webu

NAKLADATELSTVÍ FRAUS – www.fraus.cz/cs/ucenidoma
Nakladatelství poskytlo všechny elektronické učebnice pro základní a střední školy pro všechny žáky zdarma!

ŠKOLA S NADHLEDEM – www.skolasnadhledem.cz
Na webu jsou online cvičení pro všechny předměty 1. i 2. stupně. Pro prvňáky jsou připraveny i zvukové nahrávky zadání.

ŠKOLÁKOV.EU – www.skolakov.eu
Najdete spoustu cvičení z češtiny, matematiky prvouky, vlastivědy, angličtiny. Určeno pro 1. až 4. třídu (angličtina i pro 5. třídu).

MATIKA.IN – www.matika.in
Webová matematická cvičení zaměřena na Hejného matematiku pro 1. i 2. stupeň základní školy. Mouhou je ale využít všichni.

MATEMÁG – www.matemag.cz
Zábavná hra plná zaměřená na řešení matematických úkolů. Opět Hejného metoda.

GRAMAR.IN – www.gramar.in
Čeština zábavnou formou – cvičení, hry, doplňovačky (1 .- 6. třída).

GEOGRAF.IN – www.geograf.in
Zeměpis zábavně.

UMÍME ČESKY – www.umimecesky.cz
Procvičování I Y, vyjmenovaná slova, diktáty, čtení s porozuměním apod. – od 2. do 9. třídy.

MOJE ČEŠTINA – www.mojecestina.cz
Pro starší děti (ne 1. a 2. třída), procvičování dle témat – vyjmenovaná slova, větné členy, slovní druhy, shoda přísudku s podmětem atd.

ONLINE CVIČENÍ CZ – www.onlinecviceni.cz
Procvičování češtiny a matematiky – pro 1. i 2. stupeň ZŠ. Řazeno dle ročníků i dle témat.

UMÍME ANGLICKY – www.umimeanglicky.cz
Hry a cvičení z anglického jazyka od 2. do 9. třídy

(převzato z www.amaltea.cz)

Pro žáky 9. tříd a maturanty: https://www.youtube.com/results?search_query=learntube

Zachování kontaktů dětí s rodiči či blízkými osobami

Podle stanoviska MPSV k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v situaci nouzového stavu a karanténních opatření:

“Pěstounská péče – kontakty

Je vhodné dodržovat omezení osobních kontaktů jak samotných osob pečujících a osob v evidenci, tak svěřených dětí s jinými osobami, a po individuálním zhodnocení situace též s rodiči či osobami blízkými, u nichž probíhá pravidelný styk, a to na dobu nezbytně nutnou, tedy na dobu krizového opatření vlády, kterým se zakazuje volný pohyb osob na území České republiky (Usnesení vlády č. 215 ze dne 15. března 2020). O to nutnější je pak potřeba zajistit kontakt mezi dítětem a osobami dítěti blízkými prostřednictvím telefonu, e-mailu, dálkového přístup přes služby Skype, WhatsApp a jiné. Při tom je třeba věnovat zvýšenou pozornost potřebám dítěte a jeho názoru na danou situaci.”

bude nutné se i v tomto směru přizpůsobit stávajícím podmínkám.

Milí pěstouni, milé děti, přejeme všem, aby se situace co nejdříve změnila k lepšímu, abyste byli zdraví a zachovali si optimismus. Neváhejte v případě vaší potřeby kontaktovat svého klíčového pracovníka.

Tým pracovníků Služeb určených pěstounským rodinám Centrum pro rodinu a sociální péči

Společně to zvládneme 🙂