Služby určené pěstounským rodinám

Nabídka vzdělávání duben–prosinec 2021

Vážené pěstounky a pěstouni,

přestože nám v loňském roce covid řádně zkomplikoval životy nás všech, včetně naplánovaných vzdělávacích aktivit, a situace stále není stabilizovaná, snažily jsme se pro Vás na letošní rok naplánovat další vzdělávací akce, tak, abyste si mohli plnit svou povinnost vzdělávání a rozšířit své vědomosti a posílit své schopnosti při výkonu pěstounské péče.

Přicházíme s nabídkou vzdělávání pro celý rok 2021, o případných změnách v návaznosti na epidemiologickou situaci Vás budeme včas informovat. Můžete také sledovat naše webové stránky. Vzdělávací akce jsme naplánovaly od dubna, kdy věříme, že již dojde alespoň k částečnému rozvolnění stávajících omezujících opatření.

Veškerou nabídku vzdělávání s podrobnějšími informacemi naleznete na našich webových stránkách www.sluzbypestounum.cz/vzdelavani/, nebo se můžete informovat u svého klíčového pracovníka.

Těšíme se na společné setkání s Vámi.

Tým Služeb určených pěstounským rodinám

Duben 2021

14. 4.
ZRUŠENO
16.00–18.00
Biskupská 7, Brno
Zasedací místnost
Klubové setkání pro příbuzenské pěstouny
2 hod.
M. Pallová
23.–25. 4.
ZRUŠENO
víkend
Vranovice
Penzion Veritas
Víkendový pobyt
pro pěstouny
20 hod.
Mgr. R. Hloušek
Mgr. M. Trávníčková
Bc. T. Sojková

Květen 2021

19. 5.
16.00–18.00
Biskupská 7, Brno
Zasedací místnost
Klubové setkání pro příbuzenské pěstouny
2 hod.
M. Pallová
29. 5.
9.00–18.00
Biskupská 7, Brno
Klubový sál
Sobotní seminář
„Hranice ve výchově“
8 hod.
Mgr. J. Smetana

Červen 2021

16. 6.
16.00–18.00
Biskupská 7, Brno
Zasedací místnost
Klubové setkání pro příbuzenské pěstouny
2 hod.
M. Pallová
29. 6.
15.00–19.30
Biskupská 7, Brno
Klubový sál
Odpolední seminář „Pěstoun v systému sociálního zabezpečení“
4 hod.
Bc. T. Sojková

Září 2021

15. 9.
16.00–18.00
Biskupská 7, Brno
Zasedací místnost
Klubové setkání pro příbuzenské pěstouny
2 hod.
M. Pallová
17.–19. 9.
ZRUŠENO
víkend
Vranovice
Penzion Veritas
Víkendový pobyt
pro pěstouny
(náhradní termín, pokud v dubnu neproběhne)
20 hod.
Mgr. R. Hloušek
Bc. T. Sojková

Říjen 2021

1. - 3. 10.
ZRUŠENO
víkend
Hálův Mlýn - Lažánky
Víkendový pobyt pro pěstouny
20 hod.
Mgr. M. Trávníčková
Bc. T. Sojková
Mgr. Jan Veselý, PhD.
2. 10.
09.0018.00
Biskupská 7, Brno
Klubový sál
Sobotní seminář
Jak vést děti ke zdravé dospělosti"
8 hod.
Mgr. M. Trávníčková
13. 10.
16.00–18.00
Biskupská 7, Brno
Zasedací místnost
Klubové setkání pro příbuzenské pěstouny
2 hod.
M. Pallová
26. 10.
15.00–19.30
Biskupská 7, Brno
Klubový sál
Odpolední seminář
Prevence závislostí
4 hod.
Mgr. R. Hloušek

Listopad 2021

10. 11.
16.00–18.00
Biskupská 7, Brno
Zasedací místnost
Klubové setkání pro příbuzenské pěstouny
2 hod.
M. Pallová
25. 11.
15.00–19.30
Biskupská 7, Brno
Klubový sál
Odpolední seminář
„Děti v digitálním světě“
4 hod.
Mgr. Homolková

Prosinec 2021

8. 12.
16.00–18.00
Biskupská 7, Brno
Zasedací místnost
Klubové setkání pro příbuzenské pěstouny
2 hod.
M. Pallová

Celoročně můžete také vybírat z naší nabídky e-learningových kurzů:

Úvod do náhradní rodinné péče
4 hod.
Vývojové fáze dítěte
8 hod.
Výchova dítěte s ADHD
6 hod.
Práva dětí v pěstounské péči – připravujeme
První pomoc dětem – Úrazy
5 hod.
První pomoc dětem – Neúrazové stavy
5 hod.
Prevence ve výchově – Sociální sítě
3 hod.
Prevence ve výchově – Poruchy příjmu potravy
3 hod.
Prevence ve výchově – Bezpečnost na internetu
4 hod.
Efektivní komunikace I
6 hod.
Efektivní komunikace II
5 hod.
Attachment
4 hod.
Finanční gramotnost
7 hod.
Syndrom CAN
2 hod.

Vážené pěstounky, vážení pěstouni,

přejeme Vám vše dobré v novém roce a prosíme o zpětnou vazbu za rok 2022.

Jsou to pro nás cenné informace, které využijeme pro zkvalitnění našich služeb.

Je možné to udělat těmito způsoby:

  1. Můžete vyplnit a odeslat anonymní Google formulář.
  2. Můžete si stáhnout a vytisknout tiskopis pdf, který po vyplnění vhodíte do schránky důvěry v průjezdu budovy CRSP na Biskupské 7
    (opět anonymně).

Budeme rádi, pokud se nám dotazníky vrátí do 31. 1. 2023.

Děkujeme za čas, který hodnocení Služeb určených pěstounským rodinám za rok 2022 věnujete.

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)