Služby určené pěstounským rodinám

Tipy na on-line vzdělávání pro pěstouny

Milí pěstouni,

do doby, než se budeme moci opět sejít osobně na běžných vzdělávacích aktivitách, přicházíme s nabídkou možností, jak si můžete alespoň částečně splnit povinnost vzdělávání, a sice on-line formou.

Odborné webináře (za 2 hod. vzdělávání):

 • 23. 2. 2021 (dostupné celý den) – Dítě se vzteká: Jak ho uklidnit. Zjistěte, jak v klidu zastavit hysterák, a zabraňte tomu, že si vaše dítě začne vztekáním vynucovat pozornost.
 • Ke každému shlédnutému webináři prosíme zaslat Vaši zpětnou vazbu: Jak Vás téma webináře bavilo? Jaká byla hlavní myšlenka? S čím souhlasíte a nesouhlasíte? Co vás překvapilo/zarazilo? Co si z webináře odnášíte?

Odborná četba (za 4 hod. vzdělávání):

 • Brožura – Rodina na 100unství– Příběhy pěstounských rodin z Pardubického kraje.
 • Sborník příkladů dobré praxe – Proč je důležité hovořit o právech dětí v náhradní rodinné péči

I nadále jsme tu v této nelehké době pro vás, ochotny a připraveny sdílet a řešit s vámi, vaše životní situace, možné obtíže a problémy.

Tým SUPR

Vážené pěstounky, vážení pěstouni,

přejeme Vám vše dobré v novém roce a prosíme o zpětnou vazbu za rok 2022.

Jsou to pro nás cenné informace, které využijeme pro zkvalitnění našich služeb.

Je možné to udělat těmito způsoby:

 1. Můžete vyplnit a odeslat anonymní Google formulář.
 2. Můžete si stáhnout a vytisknout tiskopis pdf, který po vyplnění vhodíte do schránky důvěry v průjezdu budovy CRSP na Biskupské 7
  (opět anonymně).

Budeme rádi, pokud se nám dotazníky vrátí do 31. 1. 2023.

Děkujeme za čas, který hodnocení Služeb určených pěstounským rodinám za rok 2022 věnujete.

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

 1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
 2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
 3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)