Služby určené pěstounským rodinám

Služby pro pěstouny v době nouzového stavu

Milí pěstouni,

informujeme vás o fungování naší služby v době znovu vyhlášeného nouzového stavu při pandemii koronaviru.

Jako na jaře, dle stanoviska MPSV k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v situaci nouzového stavu a karanténních opatření, a s ohledem na zachování zdraví nás všech,

v současnosti nerealizujeme osobní návštěvy v rodinách a volíme komunikaci telefonickou.

Pokud se tedy blíží doba domluvené návštěvy, bude pravděpodobně konaná pouze telefonickou formou. V případě dotazů, i prosté potřeby sdílet, se na své klíčové pracovnice můžete obracet. 

Několik námětů

1. S učením dětí můžete nalézt pomoc např. zde: 

2. V době uzavřených škol tráví vaše děti více času u počítačů, věnujte pozornost jejich aktivitám:

3. Fungování úřadu práce a informace o dávkách:

4. Krizové ošetřovné od 14. 10. 2020:

5. On-line vzdělávání:

Stanovisko MPSV k výkonu SPOD a NRP uvádí: Plnění povinnosti osob pečujících a osob v evidenci dle § 47a odst. 2 písm. f) ZSPOD zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o dítě v rozsahu 24 hodin v době 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích za trvání současných mimořádných opatření lze pouze distančně (on-line vzdělávání, 
e-learning, formou samostudia – přečtení tematické knihy, zhlédnutí filmu 
či dokumentu, ideálně v kombinaci s ověřením porozumění tématu např. formou vypracování odpovědi na otázky apod.).”

Přejeme vše dobré v nelehké době, která na nás všechny opět klade zvýšené nároky. Přes všechna vládní opatření a omezení jsme připraveny vám, byť jen telefonicky, pomoci s řešením a sdílením možných obtíží a problémů.

Tým SUPR