Služby určené pěstounským rodinám

Další zvýšení dávek PP od 1/2023

Od ledna 2023 nás čeká další zvýšení dávek pěstounské péče – příspěvku na pěstounskou péči a odměny pěstouna.

Milí pěstouni,

zdravíme vás v novém roce s pozitivní informací.

V souvislosti se zvýšením životního minima od ledna 2023, o kterém rozhodla dne 14. 12. 2022 vláda, a se zvýšením minimální mzdy (na 17 300 Kč) od ledna 2023, o kterém vláda rozhodla dne 21. 12. 2022, dojde rovněž k mírnému zvýšení některých dávek pěstounské péče. Zvýšení se týká příspěvku při pěstounské péči a odměny pěstouna. Konkrétní výše naleznete zde v přehledné tabulce.

První zvýšená výměra odměny pěstouna i příspěvku při pěstounské péči náleží za leden 2023 s výplatou v únoru 2023, Úřad práce ČR zvýšení provede automaticky, pěstouni nemusí o zvýšení žádat.

Přehled zvýšení dávek PP od 1/2023

Vážené pěstounky, vážení pěstouni,

přejeme Vám vše dobré v novém roce a prosíme o zpětnou vazbu za rok 2022.

Jsou to pro nás cenné informace, které využijeme pro zkvalitnění našich služeb.

Je možné to udělat těmito způsoby:

  1. Můžete vyplnit a odeslat anonymní Google formulář.
  2. Můžete si stáhnout a vytisknout tiskopis pdf, který po vyplnění vhodíte do schránky důvěry v průjezdu budovy CRSP na Biskupské 7
    (opět anonymně).

Budeme rádi, pokud se nám dotazníky vrátí do 31. 1. 2023.

Děkujeme za čas, který hodnocení Služeb určených pěstounským rodinám za rok 2022 věnujete.

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)