Služby určené pěstounským rodinám

Webináře na Facebooku jako možnost vzdělávání pro pěstouny

Nabízíme další tipy k plnění vzdělávání. Tentokrát jde o webináře na Facebooku na zajímavá témata vedená odborníky.

Tipy na webináře na Facebooku:

JAK KOMUNIKOVAT S DĚTMI O VZHLEDU TĚLA?

Úterý 30. 3. 2021, 19.00 hod.

 • Mnoho rodičů a pečujících osob se v určitou chvíli potýká s nejistotou jak komunikovat se svými dětmi v otázkách týkajících s tělesného obrazu a přijetí vlastního těla. Stream s dětskou psycholožkou Alenou Vávrovou a pediatričkou Miroslavou Kuglerovou otevře ne jedno téma s tímto spojené.
 • Zdarma, nutná krátká registrace (více po rozkliknutí události).
 • Odkaz události na FB

PSYCHOHYGIENA PRO RODIČE 21. STOLETÍ

Středa 31. 3. 2021, 20.00 hod.

 • Distanční výuka je náročná nejen pro učitele a žáky, ale také pro rodiče a pečující osoby. Jak se vyhnout stresovým situacím? Jak pracovat s relaxačními metodami? Mgr. Roman Pešek nám rád poradí. Cílem setkání bude: pojmenovat a stručně okomentovat vybrané důležité činitele a dovednosti, které posilují psychickou odolnost rodiče/pečující osoby, umožňují dobře vychovávat dítě a užívat si to.
 • Zdarma.
 • Odkaz události na FB

SOCIÁLNÍ SÍTĚ BEZPEČNĚ

Úterý 6. 4. 2021, 17.00 hod.

 • Během webináře se dozvíte, jak děti připravit na život na internetu a především na sociálních sítích, a v praktických ukázkách uvidíte, jak je možné dětem pomoci nastavit zabezpečení a soukromí na jejich účtech.
 • Zdarma, nutná krátká registrace (více po rozkliknutí události).
 • Odkaz události na FB

LÁKADLA A RIZIKA DIGITÁLNÍCH HER

Úterý 13. 4. 2021, 17.00 hod.

 • Během webináře se dozvíte co děti na hraní her láká. Jak poznat, jaká hra je pro dítě vhodná a jaká ne. Jaké závislostní mechanismy vývojáři používají. Jak poznat, že už má dítě s hraním problém a kam se obrátit.
 • Zdarma, nutná krátká registrace (více po rozkliknutí události).
 • Odkaz události na FB

JAK SE BRÁNIT KYBERŠIKANĚ

Úterý 20. 4. 2021, 17.00 hod.

 • Na webináři se budeme věnovat především vrstevnické kyberšikaně. Jak vypadá, kde se odehrává, a proč. Probereme, jak se dá kyberšikaně předcházet a co dělat, když už k ní došlo, ať bylo vaše dítě v roli oběti, svědka nebo agresora.
 • Zdarma, nutná krátká registrace (více po rozkliknutí události).
 • Odkaz události na FB

V případě shlédnutí dejte prosím zpětnou vazbu Vaší klíčové pracovnici, aby Vám bylo možné hodiny vzdělávání započítat. 

Tým SUPR – Služby určené pěstounským rodinám

Vážené pěstounky, vážení pěstouni,

přejeme Vám vše dobré v novém roce a prosíme o zpětnou vazbu za rok 2022.

Jsou to pro nás cenné informace, které využijeme pro zkvalitnění našich služeb.

Je možné to udělat těmito způsoby:

 1. Můžete vyplnit a odeslat anonymní Google formulář.
 2. Můžete si stáhnout a vytisknout tiskopis pdf, který po vyplnění vhodíte do schránky důvěry v průjezdu budovy CRSP na Biskupské 7
  (opět anonymně).

Budeme rádi, pokud se nám dotazníky vrátí do 31. 1. 2023.

Děkujeme za čas, který hodnocení Služeb určených pěstounským rodinám za rok 2022 věnujete.

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

 1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
 2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
 3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)