Služby určené pěstounským rodinám
supr-novela-zakona-o-soc-prav-ochrane-deti

Informace k novele zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Zdravíme Vás v novém roce, milí pěstouni,

jak jste již jistě zaznamenali, s účinností od 1. ledna 2022 je platná novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Pro přehled uvádíme níže změny, kterými novela mění zákon o sociálně-právní ochraně dětí a jež se dotýkají Vaší pěstounské péče.

Avizovanou novinkou je rozlišení pěstounské péče na zprostředkovanou a nezprostředkovanou

Zprostředkovaná pěstounská péče = odborné posouzení KÚ, absolvování odborné přípravy na přijetí dítěte, oznámení KÚ o vhodnosti pro konkrétní dítě

×

Nezprostředkovaná pěstounská péče = dítě je v osobní péči osoby příbuzné nebo blízké, případně si pěstoun sám dítě vybral a požádal soud o jeho svěření do své pěstounské péče.) 

 • Více o tomto rozlišení ZDE

Podle formy pěstounské péče se určují také dávky pěstounské péče (PP) – odměna pěstouna pro zprostředkované pěstouny × příspěvek při pěstounské péči pro nezprostředkované pěstouny. 

Od ledna je nutné o dávku – příspěvek při pěstounské péči – znovu zažádat na úřadu práce. Doporučujeme si sjednat termín osobní schůzky s pracovnicí ÚP a podat žádost společně. Pokud víte, jak na to a jste si jisti, můžete podat žádost sami písemně poštou. 

 • Více informací k dávkám PP, i jaké dokumenty je nutné doložit k žádosti ZDE.
 • Formuláře k žádosti o dávky PP ZDE, tiskopisy jsou i na pobočkách ÚP. 

Dávka příspěvek při pěstounské péči nepodléhá odvodům na sociální a zdravotní pojištění a dani z příjmů. Tzn., že pěstoun není z titulu pobírání příspěvku při pěstounské péči zdravotně a sociálně pojištěn. Musí si tyto odvody zajistit jinak – jako zaměstnanec, uchazeč o zaměstnání na ÚP, OSVČ apod.

 • Za řadu osob je plátcem zdravotního pojištění stát (viz § 7 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění). Pokud osoba pečující nespadá pod žádnou z kategorií (viz dokument), je nutné, aby si hradila zdravotní pojištění samostatně!
 • Sociální pojištění – není povinné, je možné jej platit dobrovolně, avšak opět většina pěstounů bude pojištěna z pracovněprávního či jiného podobného vztahu nebo bude spadat pod náhradní dobu pojištění (to je období, ve kterém se neodvádí žádné pojistné, přesto se tyto doby za určitých podmínek započítávají do potřebných let pojištění pro důchod – např. je zde péče o dítě ve věku do čtyř let; péče o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I, II, III, IV; evidence na ÚP, a dal.).
 • Dokument zdravotně a důchodově pojištěných osob
  • Řeší OSSZ

Doufáme, že se Vám podaří ve změnách zorientovat a novela nezpůsobí příliš komplikací.

V případě nejasností se neváhejte obrátit na nás nebo pracovnice úřadu práce. 

Vážené pěstounky, vážení pěstouni,

přejeme Vám vše dobré v novém roce a prosíme o zpětnou vazbu za rok 2022.

Jsou to pro nás cenné informace, které využijeme pro zkvalitnění našich služeb.

Je možné to udělat těmito způsoby:

 1. Můžete vyplnit a odeslat anonymní Google formulář.
 2. Můžete si stáhnout a vytisknout tiskopis pdf, který po vyplnění vhodíte do schránky důvěry v průjezdu budovy CRSP na Biskupské 7
  (opět anonymně).

Budeme rádi, pokud se nám dotazníky vrátí do 31. 1. 2023.

Děkujeme za čas, který hodnocení Služeb určených pěstounským rodinám za rok 2022 věnujete.

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

 1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
 2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
 3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)