Služby určené pěstounským rodinám
supr-novela-zakona-o-soc-prav-ochrane-deti

Informace k novele zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Zdravíme Vás v novém roce, milí pěstouni,

jak jste již jistě zaznamenali, s účinností od 1. ledna 2022 je platná novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Pro přehled uvádíme níže změny, kterými novela mění zákon o sociálně-právní ochraně dětí a jež se dotýkají Vaší pěstounské péče.

Avizovanou novinkou je rozlišení pěstounské péče na zprostředkovanou a nezprostředkovanou

Zprostředkovaná pěstounská péče = odborné posouzení KÚ, absolvování odborné přípravy na přijetí dítěte, oznámení KÚ o vhodnosti pro konkrétní dítě

×

Nezprostředkovaná pěstounská péče = dítě je v osobní péči osoby příbuzné nebo blízké, případně si pěstoun sám dítě vybral a požádal soud o jeho svěření do své pěstounské péče.) 

  • Více o tomto rozlišení ZDE

Podle formy pěstounské péče se určují také dávky pěstounské péče (PP) – odměna pěstouna pro zprostředkované pěstouny × příspěvek při pěstounské péči pro nezprostředkované pěstouny. 

Od ledna je nutné o dávku – příspěvek při pěstounské péči – znovu zažádat na úřadu práce. Doporučujeme si sjednat termín osobní schůzky s pracovnicí ÚP a podat žádost společně. Pokud víte, jak na to a jste si jisti, můžete podat žádost sami písemně poštou. 

  • Více informací k dávkám PP, i jaké dokumenty je nutné doložit k žádosti ZDE.
  • Formuláře k žádosti o dávky PP ZDE, tiskopisy jsou i na pobočkách ÚP. 

Dávka příspěvek při pěstounské péči nepodléhá odvodům na sociální a zdravotní pojištění a dani z příjmů. Tzn., že pěstoun není z titulu pobírání příspěvku při pěstounské péči zdravotně a sociálně pojištěn. Musí si tyto odvody zajistit jinak – jako zaměstnanec, uchazeč o zaměstnání na ÚP, OSVČ apod.

  • Za řadu osob je plátcem zdravotního pojištění stát (viz § 7 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění). Pokud osoba pečující nespadá pod žádnou z kategorií (viz dokument), je nutné, aby si hradila zdravotní pojištění samostatně!
  • Sociální pojištění – není povinné, je možné jej platit dobrovolně, avšak opět většina pěstounů bude pojištěna z pracovněprávního či jiného podobného vztahu nebo bude spadat pod náhradní dobu pojištění (to je období, ve kterém se neodvádí žádné pojistné, přesto se tyto doby za určitých podmínek započítávají do potřebných let pojištění pro důchod – např. je zde péče o dítě ve věku do čtyř let; péče o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I, II, III, IV; evidence na ÚP, a dal.).
  • Dokument zdravotně a důchodově pojištěných osob
    • Řeší OSSZ

Doufáme, že se Vám podaří ve změnách zorientovat a novela nezpůsobí příliš komplikací.

V případě nejasností se neváhejte obrátit na nás nebo pracovnice úřadu práce.