Služby určené pěstounským rodinám

Zvýšení dávek pěstounské péče

Vláda rozhodla usnesením o zvýšení dávek pěstounské péče a zaopatřovacích příspěvků pro mladé dospělé odcházející z náhradní péče.

Vážení pěstouni,

před několika dny vláda rozhodla usnesením o zvýšení některých dávek pěstounské péče a zaopatřovacích příspěvků pro mladé dospělé odcházející z náhradní péče podle zmocňovacího ustanovení v § 58b odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, a to v souvislosti s vysokou mírou inflace, resp. růstu indexu spotřebitelských cen.

Konkrétně se od 1. 10. 2022 budou zvyšovat:

 • příspěvek na úhradu potřeb dítěte o cca 27 % (se zaokrouhlením)
  • u dětí do 6 let měsíčně na 6 290 Kč,
  • u dětí 6–12 let na 7 750 Kč měsíčně,
  • 12–18 let na 8 870 Kč
  • u nezaopatřených dětí ve věku 18–26 let se dávka zvyšuje na 9 220 Kč
  • u dětí závislých na pomoci jiné osoby dle věku a stupně závislosti (podrobně viz příloha)
 • příspěvek při převzetí dítěte o cca 35 % (se zaokrouhlením)
  • dítě ve věku 0–6 let zvýšení na 10 800 Kč jednorázově
  • dítě ve věku 6–12 let zvýšení na 12 150 Kč jednorázově
  • dítě ve věku 12–18 let zvýšení na 13 500 Kč jednorázově
 • zaopatřovací příspěvek opakovaný o cca 15 % – zvýšení na 17 250 Kč měsíčně
 • zaopatřovací příspěvek jednorázový o cca 15 % – zvýšení na 28 750 Kč

Tisková zpráva MPSV

Podrobnosti o navýšení dávek pěstounské péče naleznete v této tiskové zprávě.

U opakovaných měsíčních dávek (příspěvek na úhradu potřeb dítěte a opakovaný zaopatřovací příspěvek) není třeba o zvýšení žádat. Úřad práce ČR provede zvýšení automaticky, a to od října 2022. První zvýšená měsíční dávka tedy bude vyplacena v listopadu 2022 (za říjen).

V případě jednorázových dávek dochází ke zvýšení také od 1. 10. 2022. V případě nároku vzniklého po tomto datu bude již vyplacena částka vyšší (u dětí svěřených do pěstounské péče po 1. 10. 2022 již bude vyplacena částka zvýšená dle nařízení vlády).

Vážené pěstounky, vážení pěstouni,

přejeme Vám vše dobré v novém roce a prosíme o zpětnou vazbu za rok 2022.

Jsou to pro nás cenné informace, které využijeme pro zkvalitnění našich služeb.

Je možné to udělat těmito způsoby:

 1. Můžete vyplnit a odeslat anonymní Google formulář.
 2. Můžete si stáhnout a vytisknout tiskopis pdf, který po vyplnění vhodíte do schránky důvěry v průjezdu budovy CRSP na Biskupské 7
  (opět anonymně).

Budeme rádi, pokud se nám dotazníky vrátí do 31. 1. 2023.

Děkujeme za čas, který hodnocení Služeb určených pěstounským rodinám za rok 2022 věnujete.

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

 1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
 2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
 3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)