Služby určené pěstounským rodinám
zvyseni-davek-pestounske-pece

Zvýšení dávek pěstounské péče

Vláda rozhodla usnesením o zvýšení dávek pěstounské péče a zaopatřovacích příspěvků pro mladé dospělé odcházející z náhradní péče.

Vážení pěstouni,

před několika dny vláda rozhodla usnesením o zvýšení některých dávek pěstounské péče a zaopatřovacích příspěvků pro mladé dospělé odcházející z náhradní péče podle zmocňovacího ustanovení v § 58b odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, a to v souvislosti s vysokou mírou inflace, resp. růstu indexu spotřebitelských cen.

Konkrétně se od 1. 10. 2022 budou zvyšovat:

 • příspěvek na úhradu potřeb dítěte o cca 27 % (se zaokrouhlením)
  • u dětí do 6 let měsíčně na 6 290 Kč,
  • u dětí 6–12 let na 7 750 Kč měsíčně,
  • 12–18 let na 8 870 Kč
  • u nezaopatřených dětí ve věku 18–26 let se dávka zvyšuje na 9 220 Kč
  • u dětí závislých na pomoci jiné osoby dle věku a stupně závislosti (podrobně viz příloha)
 • příspěvek při převzetí dítěte o cca 35 % (se zaokrouhlením)
  • dítě ve věku 0–6 let zvýšení na 10 800 Kč jednorázově
  • dítě ve věku 6–12 let zvýšení na 12 150 Kč jednorázově
  • dítě ve věku 12–18 let zvýšení na 13 500 Kč jednorázově
 • zaopatřovací příspěvek opakovaný o cca 15 % – zvýšení na 17 250 Kč měsíčně
 • zaopatřovací příspěvek jednorázový o cca 15 % – zvýšení na 28 750 Kč

Tisková zpráva MPSV

Podrobnosti o navýšení dávek pěstounské péče naleznete v této tiskové zprávě.

U opakovaných měsíčních dávek (příspěvek na úhradu potřeb dítěte a opakovaný zaopatřovací příspěvek) není třeba o zvýšení žádat. Úřad práce ČR provede zvýšení automaticky, a to od října 2022. První zvýšená měsíční dávka tedy bude vyplacena v listopadu 2022 (za říjen).

V případě jednorázových dávek dochází ke zvýšení také od 1. 10. 2022. V případě nároku vzniklého po tomto datu bude již vyplacena částka vyšší (u dětí svěřených do pěstounské péče po 1. 10. 2022 již bude vyplacena částka zvýšená dle nařízení vlády).