Služby určené pěstounským rodinám
stante-se-pestounem

Kampaň Staňte se pěstounem

Na jižní Moravě žijí stovky dětí, které stále čekají na své pěstouny a náhradní domov. Právě proto vznikla kampaň Staňte se pěstounem na podporu a posílení pěstounství, jejíž cílem je dodat odvahu budoucím pěstounům a zprostředkovat jim pozitivní emoce, které s sebou péče o děti, které potkal nelehký osud, přináší.

Staňte se pěstounem

V rámci kampaně vznikly animace, plakáty, letáky, billboardy, můžete zahlédnout i spoty v televizi a na sociálních sítích. Ve spolupráci s ČRo Brno byl 8. 2. 2022 odvysílán komponovaný pořad na téma pěstounské péče, ve spolupráci s Českou televizí a dalšími kraji ČR vznikl 13dílný pěstounský seriál.

Novinkou jsou i takzvané Pěstounské pasy. Ty umožní pěstounským rodinám z Jihomoravského kraje navštěvovat sportovní a volnočasové aktivity zdarma nebo s výrazným zvýhodněním oproti běžnému vstupnému. V současné době je připravována finální podoba pasu, který bude možné využívat od 17. 3. 2022.

Kde zjistit více o kampani Staňte se pěstounem

Na webu pestounijmk.cz najdete veškeré informace o pěstounství, autentické příběhy pěstounů, videa, novinky a mnoho dalšího.

Další informace pak můžete sledovat na Facebookové stránce Pěstounská péče Jihomoravského kraje.

stante-se-pestounem

Pěstouni JMK

Portál o pěstounství v Jihomoravském kraji

Pěstounská péče Jihomoravského kraje

Facebooková stránka na podporu pěstounství v JMK

Jak probíhá proces zprostředkování náhradní rodinné péče

Centrum pro rodinu a sociální péči: pro zájemce o pěstounskou péči

Vážené pěstounky, vážení pěstouni,

přejeme Vám vše dobré v novém roce a prosíme o zpětnou vazbu za rok 2022.

Jsou to pro nás cenné informace, které využijeme pro zkvalitnění našich služeb.

Je možné to udělat těmito způsoby:

  1. Můžete vyplnit a odeslat anonymní Google formulář.
  2. Můžete si stáhnout a vytisknout tiskopis pdf, který po vyplnění vhodíte do schránky důvěry v průjezdu budovy CRSP na Biskupské 7
    (opět anonymně).

Budeme rádi, pokud se nám dotazníky vrátí do 31. 1. 2023.

Děkujeme za čas, který hodnocení Služeb určených pěstounským rodinám za rok 2022 věnujete.

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)