Služby určené pěstounským rodinám

Nový e-learningový kurz: Práva dětí v NRP

S velkým potěšením Vás informujeme o novém přírůstku mezi e-learningové kurzy.

Téma nového e-learningového kurzu pojednává o právech dětí, specificky těch, které vyrůstají v náhradním rodinném prostředí, v pěstounských rodinách. Každá lidská bytost má svá práva. Pojďte se o nich dozvědět více.

E-learning: Práva dětí v náhradní rodinné péči

E-learningovým kurzem Práva dětí v náhradní rodinné péči po splnění získáte 8 hodin vzdělávání.

E-learningové vzdělávání mohou naši klienti absolvovat bezplatně po domluvě se svojí klíčovou pracovnicí, kdy obdrží přístupové údaje a další pokyny.

Kurzy jsou dostupné i pro ty, se kterými nemáme uzavřenou dohodu. Vzdělávání je zpoplatněno částkou 200 Kč / 1 hodinu vzdělávání. 

E-laerning SUPR

Zjistěte více informací. Můžete zde vyplnit i objednávkový formulář.

Tým SUPR – Služby určené pěstounským rodinám

logo_darujme-cz

Podpořte nás na darujme.cz

Chod a provoz neziskové organizace (Centrum pro rodinu a sociální péči nevyjímaje) je z velké části financován prostřednictvím dotačních či nadačních programů, ať už na evropské, národní či samosprávné úrovni.

Vždy však existují aktivity, které byly, jsou a budou realizovány bez ohledu na to, zda jsou finančně podpořené či nikoli. Prostě proto, že je to správné a nikdy se takových programů nevzdáme. Na jejich podporu využíváme dary organizací a jednotlivců.

Další možnosti jak nás podpořit (crsp.cz) »