Nový e-learningový kurz: Práva dětí v NRP

S velkým potěšením Vás informujeme o novém přírůstku mezi e-learningové kurzy.

Téma nového e-learningového kurzu pojednává o právech dětí, specificky těch, které vyrůstají v náhradním rodinném prostředí, v pěstounských rodinách. Každá lidská bytost má svá práva. Pojďte se o nich dozvědět více.

E-learning: Práva dětí v náhradní rodinné péči

E-learningovým kurzem Práva dětí v náhradní rodinné péči po splnění získáte 8 hodin vzdělávání.

E-learningové vzdělávání mohou naši klienti absolvovat bezplatně po domluvě se svojí klíčovou pracovnicí, kdy obdrží přístupové údaje a další pokyny.

Kurzy jsou dostupné i pro ty, se kterými nemáme uzavřenou dohodu. Vzdělávání je zpoplatněno částkou 200 Kč / 1 hodinu vzdělávání. 

E-laerning SUPR

Zjistěte více informací. Můžete zde vyplnit i objednávkový formulář.

Tým SUPR – Služby určené pěstounským rodinám

K účasti na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) je třeba doložit bezinfekčnost

•  očkovací certifikát nebo
•  potvrzení o prodělané nemoci nebo
•  PCR test (platnost 7 dnů) nebo
•  antigenní test (platnost 72 hodin) – provedení samotestů na místě bohužel z provozních důvodů neumožňujeme

Podle aktuálních vládních nařízení nemůžeme akceptovat čestné prohlášení, případně potvrzení ze zaměstnání ani z domu přinesené samotesty.

Výjimky

  1. Děti do zahájení školní docházky bezinfekčnost neprokazují.
  2. Do ostatních programů není třeba dokládat bezinfekčnost, ale po dobu programu platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení roušek

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)