Služby určené pěstounským rodinám

Informace k očkování proti Covid-19 nezletilých zájemců

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo aktualizované informace k očkování proti Covid-19 nezletilých zájemců o očkování. Týkají se udělování informovaných souhlasů a také přítomnosti zákonného zástupce na očkovacím místě. 

Aktualizované informace o očkování dětí

Aktualizace platná k 15. 12. 2021