Služby určené pěstounským rodinám

Informace k očkování proti Covid-19 nezletilých zájemců

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo aktualizované informace k očkování proti Covid-19 nezletilých zájemců o očkování. Týkají se udělování informovaných souhlasů a také přítomnosti zákonného zástupce na očkovacím místě. 

Aktualizované informace o očkování dětí

Aktualizace platná k 15. 12. 2021

logo_darujme-cz

Podpořte nás na darujme.cz

Chod a provoz neziskové organizace (Centrum pro rodinu a sociální péči nevyjímaje) je z velké části financován prostřednictvím dotačních či nadačních programů, ať už na evropské, národní či samosprávné úrovni.

Vždy však existují aktivity, které byly, jsou a budou realizovány bez ohledu na to, zda jsou finančně podpořené či nikoli. Prostě proto, že je to správné a nikdy se takových programů nevzdáme. Na jejich podporu využíváme dary organizací a jednotlivců.

Další možnosti jak nás podpořit (crsp.cz) »